Posted on by

VÍTÁ VÁS ZŠ VELKÉ OPATOVICE

Podrobné informace k zápisu dětí do 1.ročníku:

Zápis se uskuteční bez účasti dětí v období od 8.4. do 21.4.2020. Týká se dětí narozených v období od 1.9.2013 do 31.8.2014 a dětí, které měly odklad školní docházky ve školním roce 2019/2020.

Zákonní zástupci dětí mají tyto možnosti:

1. možnost:

V období od 8.4.2020 do 21.4.2020 bude probíhat elektronická registrace zápisu dětí do 1. ročníku (viz odkaz níže, bude zpřístupněný ve výše uvedeném období). Na základě této registrace obdrží zákonní zástupci dítěte informační email s registračním číslem. V emailu je odkaz na již předvyplněnou žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku. Tuto žádost si stáhnou, doplní (šedá pole), vytisknou, podepíší a doručí škole klasickou poštou, datovou schránkou nebo vhodí do schránky na budově školy (případné dotazy na tel.724312792).

ELEKTRONICKÁ REGISTRACE k zápisu do 1. třídy

2. možnost:

Zákonný zástupce se dostaví osobně do budovy školy po předchozí telefonické domluvě (tel. 737884928) ve dnech 14.4., 15.4. nebo 16. 4. 2020. Zákonný zástupce si s sebou přinese rodný list dítěte a svoje psací potřeby. Žádost o přijetí dítěte do 1.roč. vyplní a podepíše na místě. Žádosti bude v tomto okamžiku přiděleno registrační číslo.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod registračními čísly na školním webu a úřední desce školy dne 27.4.2020.

Případné žádosti o odklad povinné školní docházky budou vyřizovány následně po ukončení zápisu. Zákonný zástupce se k vyřízení odkladu dostaví osobně do školy po předchozí telefonické domluvě (tel. 776 351143) 
Vážení rodiče,
máte-li v souvislosti s uzavřením školy zájem o Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let, kontaktujte p. ředitelku na tel.čísle 776351143 ohledně termínu a způsobu vyzvednutí žádosti.


V souvislosti s MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM Ministerstva zdravotnictví vydaným 10.3.2020 se Základní škola Velké Opatovice uzavírá od 11.3.2020 až do odvolání.
Uzavření školy se vztahuje nejen na výuku, ale i na provoz školní družiny, školní jídelny a provoz všech kroužků. Obědy a svačiny ve školní jídelně jsou od 11.3.2020 automaticky odhlášeny.


Škola nebude pronajímat žádné své prostory pro další subjekty do odvolání! Děkujeme za pochopení.


Od 17.3.2020 do odvolání je na doporučení zřizovatele uzavřen také sportovní areál ZŠ Velké Opatovice.


Všechny aktuální informace související s uzavřením školy budou zákonným zástupcům předávány přes systém Bakaláři a školní web, včetně FB profilu školy. 


Prosíme rodiče, aby dohlíželi na pravidelnou práci žáků dle rozvrhu přes Bakaláře a doporučujeme vzájemnou spolupráci. Práce bude zadávána pravidelně dle rozvrhu žáka od pátku 13. 3. 2020. V případě dotazů kontaktujte školu.


Pro domácí procvičování, vyhledávání slovíček, pravidel nebo definicí můžete využít i odkaz v sekci Pro žáky – Užitečné webové stránky – domácí příprava. Odkaz ZDE.


Mimořádné opatření ZDE


Všechny aktuální informace z webu MŠMT ZDE


Vážení rodiče,
na základě doporučení vedoucího odboru školství Jihomoravského kraje v souvislosti s šířením koronaviru nebude realizován zájezd do Německa (který se měl uskutečnit v dubnu 2020).
Po vyřízení zrušení zájezdu v cestovní kanceláři budou veškeré cestovní náklady vráceny zákonným zástupcům žáků.​


Úprava  organizace školního roku 2019/2020

Město Velké Opatovice v součinnosti s vedením Základní školy Velké Opatovice vyjednalo s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Úpravu organizace  školního roku. Úprava spočívá v dřívějším ukončení tohoto školního roku, tzn. že vysvědčení se bude vydávat ve středu 10.6.2020.
Od 11.6.2020 budou ve škole (především v pavilonu C) probíhat stavební práce týkající se investiční akce Modernizace odborných učeben v ZŠ Velké Opatovice. Vedení základní školy přiměřeně zajistí, po projednání se zákonnými zástupci, v potřebném rozsahu dohled na žáky, kteří nemají zajištěnou péči v období od 11.6. do 30.6.2020. Nový školní rok 2020/2021  bude zahájen 7. 9. 2020. Zákonní zástupci budou osloveni formou návratky začátkem měsíce května, aby oznámili škole rozsah požadovaného dohledu. Zákonní zástupci nastávajících prvňáčků budou rovněž osloveni, informace jim budou poskytnuty v době zápisu. Z důvodu úpravy organizace školního roku škola v letošním školním roce nebude organizovat školní výlety a některé další akce.
S projektem Modernizace odborných učeben se můžete seznámit na webových stránkách města:

https://www.velkeopatovice.cz/modernizace-odbornych-uceben-v-zs-velke-opatovice/


Schůzka projektu Předškoláček je odložena, nový termín bude vyhlášen po skončení mimořádného opatření vlády. Děkujeme za pochopení.

MAS Boskovicko Plus organizuje řadu akcí i pro rodiče, více informací najdete na nové stránce v sekci Pro rodiče – MAS Boskovicko. Přímý přechod ZDE.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou. Více v odkazech na web MŠMT ZDE a ZDE.

Základní škola Velké Opatovice, příspěvková organizace upozorňuje, že je povinna ze zákona poskytovat součinnost orgánům státní správy (OSPOD) a orgánům činným v trestním řízení (Policie ČR) i v případech, kdy se nejedná o událost související s provozem školy. 


Upozorňujeme, že každá návštěva školy musí být předem telefonicky domluvena s příslušným vyučujícím, aby nezasahovala do jeho pedagogické činnosti (výuka, dohledy). Děkujeme za pochopení. Veškeré informace k novým kroužkům, o výroční schůzi SRPŠ a zprávu o hospodaření a rozpočet najdete na stránce SRPŠ ZDE. Pozvánka na výroční schůzi ZDE.

Vážení rodiče, vybíráme  příspěvek do SRPŠ Velké Opatovice, z. s.  na školní rok 2019/2020 ve výši 200 Kč na dítě (platí pouze 1 nejmladší dítě z celé rodiny) ve škole. Tyto vybrané příspěvky jsou dle návrhu rozpočtu použité jako příspěvky pro děti na jejich aktivity. Jsou to např. příspěvky na dopravné pro žáky, kteří reprezentují naši školu při různých soutěžích, příspěvek na preventivní programy, příspěvky na nákup odměn pro soutěžící děti při pořádání soutěží naší školou, příspěvek na školní knihovnu, apod. Příspěvek vybírá třídní učitel, uhraďte jej do 29. 11. 2019. Podrobný soupis schváleného rozpočtu na rok 2019/2020 je uveřejněn ZDE. Děkujeme SRPŠ Velké Opatovice


Veškeré informace o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) najdete v sekci O škole – Dokumenty – GDPR. Přímý přechod ZDE.

Prosíme rodiče dětí, které půjdou na vyšetření do PPP nebo SPC, aby nás informovali o termínu vyšetření ( tel.: 1. st.: 516 498 929, 2. st.: 516 498 931). Důvodem je zaslání podkladů pro vyšetření ze strany školy. Pokud je Vaše dítě trvale v péči PPP nebo SPC, hlídejte si prosím termín kontrolního vyšetření a objednejte se s dostatečným předstihem. Děkujeme.