Posted on by

VÍTÁ VÁS ZŠ VELKÉ OPATOVICE

Zveme všechny předškoláčky a jejich rodiče na tradiční projekt naší školy Předškoláček aneb hrajeme si na školu. Pozvánka na první setkání ZDE.


Prosím zákonné zástupce, aby odhlašovali děti ze stravy výhradně formou SMS na telefonní číslo 778 545 351 z důvodu poruchy na telefonním čísle školní jídelny 516 498 938.

 J. Kutějová, vedoucí školní jídelny


Vážení rodiče, prosíme o zvýšenou pozornost a opatrnost při příchodu a odchodu dětí do a ze školy vzhledem k probíhající rekonstrukci komunikace. Cesta bude pro děti vždy vyznačena, auty nelze zajíždět. Respektujte dopravní značení a pokyny městské policie. Děkujeme za pochopení.

Dne 11. října 2019 i my podpoříme správného broučka. Podpoříme sázení stromků v lokalitě Uhřice. Více informací dostanou žáci od třídních učitelů.


Veškeré informace k novým kroužkům, o výroční schůzi SRPŠ a zprávu o hospodaření a rozpočet najdete na stránce SRPŠ ZDE. Pozvánka na výroční schůzi ZDE.

Vážení rodiče, vybíráme  příspěvek do SRPŠ Velké Opatovice, z. s.  na školní rok 2019/2020 ve výši 200 Kč na dítě (platí pouze 1 nejmladší dítě z celé rodiny) ve škole. Tyto vybrané příspěvky jsou dle návrhu rozpočtu použité jako příspěvky pro děti na jejich aktivity. Jsou to např. příspěvky na dopravné pro žáky, kteří reprezentují naši školu při různých soutěžích, příspěvek na preventivní programy, příspěvky na nákup odměn pro soutěžící děti při pořádání soutěží naší školou, příspěvek na školní knihovnu, apod. Příspěvek vybírá třídní učitel, uhraďte jej do 29. 11. 2019. Podrobný soupis schváleného rozpočtu na rok 2019/2020 je uveřejněn ZDE. Děkujeme SRPŠ Velké Opatovice


Veškeré informace o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) najdete v sekci O škole – Dokumenty – GDPR. Přímý přechod ZDE.

Prosíme rodiče dětí, které půjdou na vyšetření do PPP nebo SPC, aby nás informovali o termínu vyšetření ( tel.: 1. st.: 516 498 929, 2. st.: 516 498 931). Důvodem je zaslání podkladů pro vyšetření ze strany školy. Pokud je Vaše dítě trvale v péči PPP nebo SPC, hlídejte si prosím termín kontrolního vyšetření a objednejte se s dostatečným předstihem. Děkujeme.