Posted on by

VÍTÁ VÁS ZŠ VELKÉ OPATOVICE

Základní škola Velké Opatovice zve všechny předškoláčky a jejich rodiče na další setkání projektu Předškoláček. Pozvánka ZDE.

Základní škola Velké Opatovice, příspěvková organizace hledá od 1. 2. 2020 učitele na úvazek 0,5 jako zástup za mateřskou dovolenou. Požadovaná aprobace je  AJ, M či ČJ. Učitel bude zařazen do 12. plat. třídy do stupně odpovídající  zápočtu jeho pedagogické praxe.

Uchazeči se mohou hlásit ředitelce školy emailem: reditel@zsvelkeopatovice.cz nebo telefonicky: 776351143.

Naše škola obdržela poděkování za účast na akci Podpoř správného broučka a také poděkování za sbírku pro Fond Sidus. 

SRPŠ, z. s. zve všechny na tradiční ples, který se koná 18. ledna 2020. Pozvánka ZDE


Veřejná sbírka na podporu rodiny tragicky zesnulé učitelky ZŠ Lysice
Dne 19. listopadu 2019 byla zahájena veřejná sbírka za účelem Shromáždění finančních prostředků na finanční podporu rodiny tragicky zesnulé učitelky ZŠ Lysice. Své finanční dary můžete zasílat na účet 5798905329/0800 vedený u České spořitelny. Podrobnější informace naleznete na internetových stránkách Základní školy Edvarda Beneše Lysice (https://www.zslysice.cz)


Základní škola Velké Opatovice, příspěvková organizace upozorňuje, že je povinna ze zákona poskytovat součinnost orgánům státní správy (OSPOD) a orgánům činným v trestním řízení (Policie ČR) i v případech, kdy se nejedná o událost související s provozem školy. 

Upozorňujeme, že každá návštěva školy musí být předem telefonicky domluvena s příslušným vyučujícím, aby nezasahovala do jeho pedagogické činnosti (výuka, dohledy). Děkujeme za pochopení. 


Prosím zákonné zástupce, aby odhlašovali děti ze stravy výhradně formou SMS na telefonní číslo 778 545 351 z důvodu poruchy na telefonním čísle školní jídelny 516 498 938.

 J. Kutějová, vedoucí školní jídelny


Vážení rodiče, prosíme o zvýšenou pozornost a opatrnost při příchodu a odchodu dětí do a ze školy vzhledem k probíhající rekonstrukci komunikace. Cesta bude pro děti vždy vyznačena, auty nelze zajíždět. Respektujte dopravní značení a pokyny městské policie. Děkujeme za pochopení.


Veškeré informace k novým kroužkům, o výroční schůzi SRPŠ a zprávu o hospodaření a rozpočet najdete na stránce SRPŠ ZDE. Pozvánka na výroční schůzi ZDE.

Vážení rodiče, vybíráme  příspěvek do SRPŠ Velké Opatovice, z. s.  na školní rok 2019/2020 ve výši 200 Kč na dítě (platí pouze 1 nejmladší dítě z celé rodiny) ve škole. Tyto vybrané příspěvky jsou dle návrhu rozpočtu použité jako příspěvky pro děti na jejich aktivity. Jsou to např. příspěvky na dopravné pro žáky, kteří reprezentují naši školu při různých soutěžích, příspěvek na preventivní programy, příspěvky na nákup odměn pro soutěžící děti při pořádání soutěží naší školou, příspěvek na školní knihovnu, apod. Příspěvek vybírá třídní učitel, uhraďte jej do 29. 11. 2019. Podrobný soupis schváleného rozpočtu na rok 2019/2020 je uveřejněn ZDE. Děkujeme SRPŠ Velké Opatovice


Veškeré informace o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) najdete v sekci O škole – Dokumenty – GDPR. Přímý přechod ZDE.

Prosíme rodiče dětí, které půjdou na vyšetření do PPP nebo SPC, aby nás informovali o termínu vyšetření ( tel.: 1. st.: 516 498 929, 2. st.: 516 498 931). Důvodem je zaslání podkladů pro vyšetření ze strany školy. Pokud je Vaše dítě trvale v péči PPP nebo SPC, hlídejte si prosím termín kontrolního vyšetření a objednejte se s dostatečným předstihem. Děkujeme.