Erasmus+

Posted on by

                                  

 

Aby cizí jazyk nebyl cizí

  • Registrační číslo projektu:2019-1-CZ01-KA101-061091 PIC 946973074
  • Cíle projektu: Záměrem našeho projektu je podpořit a zkvalitnit cizojazyčnou výuku u všech žáků naší školy. Chceme, aby pedagogové nabyli zkušenosti u svých zahraničních kolegů a do našeho vzdělávání tak vnesli inovativní a efektivní metody a postupy na evropské úrovni. Chceme, aby se naše škola stala školou prestižní a držela tempo s nejnovějšími celosvětovými trendy ve vzdělávání. Chceme, aby naši žáci dostávali co nejkvalitnější vzdělání na nadnárodní úrovni a byli tak do budoucna vybaveni schopnostmi, které jim pomohou obstát v konkurenci. Důraz klademe na individualitu žáků a na žáky ohrožené školním neúspěchem. Připomenutí historie v podobě zařazování slovenského jazyka do výuky zvýší povědomí žáků o etapách vývoje našeho státu. Máme za to, že uskutečněním tohoto projektu budou naši pedagogové vybaveni novými a kvalitními metodickými postupy a budou tak schopni své znalosti předat dál a to jednak svým kolegům, kteří díky tomu získají nadnárodní nadhled v oblasti vzdělávání a navazování pracovních kontaktů s evropskými školami, ale také především žákům, kterým bude poskytnuto pracovní prostředí, v němž budou zapojeni do aktuálních celosvětových trendů v základním vzdělávání.

Očekáváme, že díky realizaci tohoto projektu se naše škola posune dál k našemu záměru, kterým je vytvořit školu s reputací dynamické instituce podporující proevropskou politiku. Je zapotřebí, aby naši pedagogové byli neustále v aktuálním dění a srozuměni o všech nových dovednostech, které budou žáci požadovat a kterým je budou moci pedagogové naučit.

V rámci schváleného projektu bude moci v následujícím dvouletém období vycestovat 9 učitelů školy na individuální stáže v různých evropských zemích za účelem rozvoje jazykových a profesních kompetencí s důrazem na metodu CLIL.

  • Začátek realizace:  1. 6. 2019
  • Konec realizace:  31. 5. 2021
  • Rozpočet projektu: 37 563 Eur
  • Realizované aktivity – jazykové kurzy, metodické kurzy a stínování
  • Počet zapojených učitelů/mobilit: 9/12

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.“ 

„Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Mgr. Veronika Beranová – koordinátorka projektu, Mgr. Karin Petrželková – ředitelka školy

Zpráva o uskutečněných mobilitách – hodnocení učitelů absolvovaných jazykových a metodických kurzů konaných v zahraničí ZDE