Beseda se spisovatelkou

Posted on by

Třeťáci si užili besedu s oblíbenou spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou. Akce se konala v rámci Noci s Andersenem ve spolupráci s Městskou knihovnou Velké Opatovice.