Vánoční výzdoba školy

Posted on by

Děkujeme paní Zitě Rozmánkové za zajištění krásného vánočního stromu, který zdobí děti ze školní družiny a za betlém vyrobený žáky 9. ročníku v dílnách pod vedením pana učitele Davida Ševčíka. Výzdoba chodeb je dílem dětí v Pč nebo Vv.