Dokumenty

Posted on by

DOKUMENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELKÉ OPATOVICE

Zde naleznete všechny důležité dokumenty školy. Pro jejich přečtení budete potřebovat textový editor /doc/ nebo program Acrobat Reader /pdf/. Ten můžete získat Zde
Dále zde naleznete formuláře pro uvolnění žáka/žákyně ze školy nebo z předmětu Tv. Tyto si můžete stáhnout, vyplnit a odeslat do školy. Děkujeme, že tuto službu využijete.

Školní řád /pdf/    NOVÉ ZNĚNÍ 2017 (změny vyznačeny žlutě)

Doplnění ŠŘ – bezpečnost ZDE

Vnitřní řád školní družiny  NOVÉ ZNĚNÍ

Vnitřní řád školního klubu  NOVÉ ZNĚNÍ

Školní vzdělávací program ZŠ Velké Opatovice, 1. část /pdf/

Školní vzdělávací program ZŠ Velké Opatovice, 2. část /pdf/

ŠVP školní družiny /pdf/  NOVÉ ZNĚNÍ

ŠVP školního klubu /pdf/  NOVÉ ZNĚNÍ

Výroční zpráva školy 2015/2016 /pdf/

Výroční zpráva školy 2014/2015 /pdf/

Výroční zpráva školy 2013/2014 /pdf/

Výroční zpráva školy 2012/2013 /pdf/

Výroční zpráva školy 2011/2012 /pdf/

Výroční zpráva školy 2010/2011 /pdf/

Výroční zpráva školy 2009/2010/pdf/

Uvolnění z Tv /pdf/

Uvolnění z výuky – dovolená /pdf/

Žádost o odklad školní docházky /pdf/

Zápisní lístek pro školní rok 2017-2018 /pdf/

Žádost o přijetí /pdf/

Žádost o přestup (pdf/

Zápisní lístek do školní družiny /pdf/    (oddělení pro žáky 1. – 3. ročníku a dojíždějící)

Zápisní lístek do školního klubu /pdf/  (oddělení pro žáky 4. – 6. ročníku a dojíždějící)

Zápisní lístek do školního klubu /pdf/   (pro žáky 2. stupně před odpoledním vyučováním)

Přihláška ke stravování ve ŠJ /pdf/

Přihlašovací lístek do zájmového útvaru ŠD, ŠK /pdf/

Odkaz na zákony vážící se ke školství