Dokumenty

Posted on by

DOKUMENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELKÉ OPATOVICE

Zde naleznete všechny důležité dokumenty školy.
Dále zde naleznete formuláře pro uvolnění žáka/žákyně ze školy nebo z předmětu Tv. Tyto si můžete stáhnout, vyplnit a odeslat do školy. Děkujeme, že tuto službu využijete.

Zřizovací listina ZDE

Výpis správního řízení ZDE

Rozhodnutí JmKÚ ZDE

Školní řád /pdf/    NOVÉ ZNĚNÍ 2017 (změny vyznačeny žlutě)

Doplnění ŠŘ – bezpečnost ZDE

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školního klubu

Vzdělávací programy:

1. a 6. ročník      Školní vzdělávací program Základní školy Velké Opatovice ZDE      Přílohy ZDE

2. – 4. a 7. – 8. ročník      Školní vzdělávací program Základní školy Velké Opatovice ZDE     Přílohy ZDE    Dodatek 1 ZDE    Dodatek 2 ZDE

5. a 9. ročník     Školní vzdělávací program Základní školy Velké Opatovice ZDE      Přílohy ZDE   Dodatek 1 ZDE      Dodatek 2 ZDE

ŠVP školní družiny /pdf/

ŠVP školního klubu /pdf/

Výroční zpráva školy 2016/2017 /pdf/

Výroční zpráva školy 2015/2016 /pdf/

Výroční zpráva školy 2014/2015 /pdf/

Výroční zpráva školy 2013/2014 /pdf/

Výroční zpráva školy 2012/2013 /pdf/

Výroční zpráva školy 2011/2012 /pdf/

Výroční zpráva školy 2010/2011 /pdf/

Výroční zpráva školy 2009/2010/pdf/

Uvolnění z Tv /pdf/

Uvolnění z výuky – dovolená /pdf/

Žádost o odklad školní docházky /pdf/

Zápisní lístek pro školní rok 2018-2019

Žádost o přijetí /pdf/

Žádost o přestup (pdf/

Žádost o slovní hodnocení (rtf)

Zápisní lístek do školní družiny /pdf/ 

Souhlas k zápisnímu lístku ŠD

Zápisní lístek do školního klubu /pdf/

Přihláška ke stravování ve ŠJ /pdf/

Přihlašovací lístek do zájmového útvaru ŠD, ŠK /pdf/

Odkaz na zákony vážící se ke školství