Lepší start

Posted on by


Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko realizace  grantového projektu:

Lepší start

 reg. č. CZ.1.07/1.2.17/02.0037

Název operačního programu:                   Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název prioritní osy:                        7. 1 – Počáteční vzdělávání
Číslo a oblast podpory:                               7. 1. 2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Název výzvy:                                                  Jihomoravský kraj – Výzva č. 2 globálního  grantu
Doba trvání projektu:                                  1. 3. 2013 – 27. 2. 2015 (24 měsíců)
Rozpočet projektu:                                       2 553065,-Kč
Cílové skupiny:                                        žáci školy se speciálními vzdělávacími potřebami, pedagogové, zákonní zástupci žáků

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Podrobné informace

Klíčové aktivity projektu

Členové realizačního týmu

Stránka školního psychologa

Realizace projektu 

Vstup do e – learningového vzdělávání v moodle

Vzdělávací materiály

Souhrnné informace z realizace projektu