Přehled konaných akcí 2017/2018

Posted on by

Předškoláček anebo Hrajeme si na školu
Již tradičně se uskutečnilo 24. října 2017 první setkání dětí v rámci projektu Předškoláček anebo Hrajeme si na školu. Ve škole se nás sešlo hodně a je vidět, že rodiče mají zájem poznat budoucí školní práci svých dětí. Prvního setkání se zúčastnilo 37 dětí z Velkých Opatovic a okolí. Ve škole je čekal interaktivní pohádkový program s dědečkem Lesoňem a jeho zvířátky. Začali jsme pěknou písničkou a pak už si děti hrály. Vytleskávaly básničku, vyprávěly si o podzimu, poznávaly barvy. Utíkaly s myškou před vosami. Třídily ovoce a zeleninu, vybarvovaly podzimnímu stromu listy. Naučily se správně držet tužku. Šikovné dětičky splnily všechny úkoly a na rozloučenou si zazpívaly písničku. Každý předškoláček dostal „sešit Předškoláka“, do kterého si bude postupně zakládat jednotlivé pracovní listy a domácí úkoly. Pro lepší zapamatování jsou zde uvedeny i termíny jednotlivých schůzek. Za splnění úkolů a účast na schůzce děti dostaly razítko kočičky. Již teď se těšíme na další setkání. Fotografie z této akce je možno vidět na internetových stránkách školy.
Mgr. Jarmila Havlíčková

OCHRANA ČLOVĚKA V PŘÍPADĚ VZNIKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
29 žáků šestých až devátých ročníků se zúčastnilo ve dnech 19. -20. 9. 2017 akce Ochrana člověka v případě vzniku mimořádných událostí, která byla koncipována pro 400 žáků JMK.
Po příjezdu do ATS Merkur v Pasohlávkách byli žáci označeni páskou, rozděleni do dvou skupin a vysláni na jednotlivá stanoviště, u kterých aktivně pracovali. V průběhu dvou dnů se vystřídali na 12 stanovištích:
Stanoviště KARDIO – masáž kardio – vasculární resustitace – ručně a pomocí rescurepump.
Stanoviště OŠETŘENÍ – ošetření zlomeniny, zastavení krvácení, ošetření popáleniny, fixaci zlomenin pomocí třícípého šátku.
Stanoviště AED – automatický externí defibrilátor, jeho použití – žáci si vyzkošeli postup při oživování pomoci AED.
Stanoviště SYSTÉMU IZS – Integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“), hlavní a vedlejší složky IZS, jejich součinnost, práva velitele zásahu u zásahu, osobní a věcná pomoc.
Stanoviště TEORIE DOPRAVNÍ NEHODY – rozbor jak se správně chovat jako účastníci silničního provozu na dálnici, bezpečné místo, rozbor aktivní a pasivní bezpečnosti. Chování účastníků dopravní nehody v tunelu, evakuační a nouzové východy, záliv v tunelu pro odstavení porouchaného automobilu.
Stanoviště POŽÁR V BYTĚ – řešení únikového plánu v domácnosti / rozbor s žáky, možná rizika vzniku požáru v domácnosti, nejčastější rizika a předcházení vzniku požáru, rozbor uhašení požáru v kuchyni a požární hlásič.
Stanoviště IMPROVIZOVANÁ OCHRANA – diskuze s žáky jak se mohou improvizovaně ochránit před chemickou a radiační havárií dostupnými prostředky v domácnosti. Porovnání ochranných prostředku HZS a improvizované ochrany. Žáci si vyzkoušeli postup u improvizované ochrany.
Stanoviště EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO – co má obsahovat evakuační zavazadlo a následný postup pří evakuaci.
Stanoviště DISKUSNÍ STÁNEK
Stanoviště Policie ČR – prevence- doprava, brýle alkohol, drogy, únava – žáci si pomocí brýlí navodili stav po požití návykových látek.
Stanoviště GENERALI – OTOČNÝ trenažér
Stanoviště BESIP – trenažer řízení auta, motorky, testy pro žáky, trenažer nárazu.
Velmi působivé a poučné byli i dynamické ukázky:
· ukázka dvou dopravních nehod včetně vyprošťování – pod vedením HZS.
· ukázka práce s dronem, ukázka vyhledávání, ukázka zásahu, práce policejních psů- pod vedení Policie ČR
· ukázky zásahu na vodě včetně potápěčů – Vodní záchranná služba
Celý program byl kromě dynamických ukázek doplněn doprovodným programem v podobě surf rodea (trenažér na souši), ukázky wakeboardingu (mistři ČR) a večerní diskotéka s Party Factory.
Před ukončením akce ukončení akce, byl každé skupině předán Certifikát o úspěšném absolvování výuky OČMU (Ochrana člověka v případě vzniku mimořádných událostí).
Cílem akce bylo připravit žáky na mimořádné události, které nás v životě mohou potkat, aniž bychom je čekali.
Mgr. Karin Petrželková

DEN EVROPSKÝCH JAZYKŮ – 25. 9. 2017
Dne 25. 9. 2017 proběhla v rámci výuky druhých cizích jazyků, tzn. ruského a německého jazyka, projektová hodina, věnovaná Dni evropských jazyků.
Žáci devátých tříd, kteří se již třetím rokem učí zvolený druhý cizí jazyk, si připravili projekty o  historii, reáliích a slavných osobnostech Ruska a německy mluvících zemí, tedy Německa, Rakouska a Švýcarska. Ruštináři se zaměřili na přírodní vědy, hudbu, literaturu a předvedli němčinářům ukázku psané azbuky.  Němčináři si připravili zajímavosti o Berlíně, německých hercích, hudebních skupinách, sportovcích a vědcích.
Nejvíce žáky zajímaly informace o tradiční kuchyni v jednotlivých zemích, o specialitách, suvenýrech a zvyklostech. Žáci také prezentovali některá turisticky zajímavá místa, která by se mohla stát místem výletu či dovolené.
Netradiční hodinu jsme společně zakončili hudebními a filmovými ukázkami. Všem zaangažovaným žákům patří za pečlivou přípravu projektů velká pochvala!
Mgr. Zdena Seidlová, Mgr. Jaroslava Schichová

V rámci tohoto dne si žáci v hodinách českého jazyka mohli vyzkoušet práci se slovenským textem. Sledujeme, že i přes dostupnost televizních programů ve slovenštině, se projevuje neznalost běžných slovenských slovíček a také i nutnost takto pracovat nejen se slovenským textem. Nicméně si žáci mohli přečíst recept na oblíbené bryndzové halušky, poznat krásy Slovenska a další. Také v hodinách matematiky se v nových učebnicích najdou příklady, které jsou ve slovenštině. To se pak zajímavě počítá.
Mgr. Markéta Illová


KARTOGRAFICKÉ DNY
Ve čtvrtek 21. 9. 2017 se žáci devátých tříd zúčastnili III. Kartografických a geodetických dnů, které uspořádalo Moravské kartografické centrum Velké Opatovice.
Pro žáky i pro veřejnost byl připraven bohatý program, např. ukázky práce s geodetickými přístroji v terénu, s GPS, s drony a s různými druhy map. Deváťáci soutěžili a plnili různé úkoly za drobné odměny.
Akce byla organizačně dobře zajištěna a žákům se líbila.
Mgr. Zdena Seidlová, Mgr. Jaroslava Schichová, Mgr. David Ševčík