Přehled konaných akcí 2017/2018

Posted on by

DEN EVROPSKÝCH JAZYKŮ – 25. 9. 2017
Dne 25. 9. 2017 proběhla v rámci výuky druhých cizích jazyků, tzn. ruského a německého jazyka, projektová hodina, věnovaná Dni evropských jazyků.
Žáci devátých tříd, kteří se již třetím rokem učí zvolený druhý cizí jazyk, si připravili projekty o  historii, reáliích a slavných osobnostech Ruska a německy mluvících zemí, tedy Německa, Rakouska a Švýcarska. Ruštináři se zaměřili na přírodní vědy, hudbu, literaturu a předvedli němčinářům ukázku psané azbuky.  Němčináři si připravili zajímavosti o Berlíně, německých hercích, hudebních skupinách, sportovcích a vědcích.
Nejvíce žáky zajímaly informace o tradiční kuchyni v jednotlivých zemích, o specialitách, suvenýrech a zvyklostech. Žáci také prezentovali některá turisticky zajímavá místa, která by se mohla stát místem výletu či dovolené.
Netradiční hodinu jsme společně zakončili hudebními a filmovými ukázkami. Všem zaangažovaným žákům patří za pečlivou přípravu projektů velká pochvala!
Mgr. Zdena Seidlová, Mgr. Jaroslava Schichová

V rámci tohoto dne si žáci v hodinách českého jazyka mohli vyzkoušet práci se slovenským textem. Sledujeme, že i přes dostupnost televizních programů ve slovenštině, se projevuje neznalost běžných slovenských slovíček a také i nutnost takto pracovat nejen se slovenským textem. Nicméně si žáci mohli přečíst recept na oblíbené bryndzové halušky, poznat krásy Slovenska a další. Také v hodinách matematiky se v nových učebnicích najdou příklady, které jsou ve slovenštině. To se pak zajímavě počítá.
Mgr. Markéta Illová


KARTOGRAFICKÉ DNY
Ve čtvrtek 21. 9. 2017 se žáci devátých tříd zúčastnili III. Kartografických a geodetických dnů, které uspořádalo Moravské kartografické centrum Velké Opatovice.
Pro žáky i pro veřejnost byl připraven bohatý program, např. ukázky práce s geodetickými přístroji v terénu, s GPS, s drony a s různými druhy map. Deváťáci soutěžili a plnili různé úkoly za drobné odměny.
Akce byla organizačně dobře zajištěna a žákům se líbila.
Mgr. Zdena Seidlová, Mgr. Jaroslava Schichová, Mgr. David Ševčík