Přehled konaných akcí 2017/2018

Posted on by

FOTBALOVÝ POHÁR 2018

Letos se odehrál již 11. ročník Fotbalového poháru pro žáky naší školy. Začal již v pondělí 12. března. Letos se přihlásilo 12 družstev, což je 81 žáků (z toho 19 dívek). Finálové zápasy se hrály 14. května. Kategorii starších žáků vyhrálo družstvo Kopanina Crew, kategorii mladších žáků družstvo Vitamín C. Na turnaji bylo odehráno 35 zápasů a vstřeleno 140 branek.

Fotbalový pohár sponzorovali Městský úřad, SRPŠ, P-D Refractories, Monarc Jaroměřice a Jídelna – učňák. Bohaté ceny obdržela všechna družstva i nejlepší jednotlivci. Vítězné týmy si odnesly putovní poháry a dorty.

Rozhodčími turnaje byli pánové Vojtěch Horák, Ladislav Pospíšil, Marcel Reich, David Ševčík a Pavel Kuda. S organizací pomáhaly paní Andrea Tlamková a Jana Křepelová.

Mgr. Pavel Kuda

K zápisu do kouzelné krtečkovy školy

V úterý 24. dubna 2018 se konal zápis do 1. tříd na Základní škole ve Velkých Opatovicích.  Zápisem je provázel krteček a jeho kamarádi. S krtečkem děti zvonily na zvonečky a vytleskávaly slova, podle počtu sbíraly houby do košíku, radily krtečkovi, co si má vzít do školy. Moudrá sova je zkoušela, co je nahoře, dole, vlevo, vpravo. Stavěly z kostek, skládaly puzzle. Závodily ve skocích se žabkou. Malovaly s krtečkem dům a učily krtečka zavazovat tkaničku. Aby jim šla práce pěkně od ruky, zazpívaly si písničku, zahrály si na hudební nástroje. Úkoly byly zaměřené na grafomotoriku, zrakové vnímání, početní představy, logické myšlení, sluchové vnímání, slovní vyjadřování a logopedii. Děti obdržely dárkový balíček a zápisníček se zábavnými úlohami a důležitými informacemi pro rodiče. Na památku zápisu do 1. třídy dostaly upomínkový list, papírový dáreček a propagační balíček s legem. Rodiče se na informační tabuli dozvěděli důležité informace o provozu školy, školních pomůckách, školní jídelně, družině. Fotografie ze zápisu na www.zsvelkeopatovice.cz.
Těšíme se na všechny žáky při slavnostním zahájení nového školního roku.
Mgr. Jarmila Havlíčková

3. setkání v rámci projektu Předškoláček anebo Hrajeme si na školu

V úterý 13. března 2018 proběhlo třetí setkání v rámci projektu Předškoláček anebo Hrajeme si na školu. Dědeček Lesoň pro ně připravil pohádku O perníkové chaloupce. Děti vyprávěly pohádku, skládaly obrázky podle děje, hledaly postavičky, které v pohádce vystupovaly. S Jeníčkem a Mařenkou sbíraly jahody, počítaly kytičky v oknech perníkové chaloupky. Naučily se čarodějnické zaklínadlo. Učily se držet správně tužku, uvolňovaly si ruku. Za domácí úkol si budou vybarvovat perníkovou chaloupku. Byly šikovné a za své snažení dostaly razítka. Na rozloučenou si odnášely pozvánku k zápisu do 1. třídy. Těšíme se na další setkání. Fotografie z akce si můžete prohlédnout na stránkách naší školy.

                                                                                            Mgr. Jarmila Havlíčková

Zeměpisná olympiáda

Ve čtvrtek 18.ledna 2018 se na naší škole uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády. Celkem se ho zúčastnilo 36 žáků druhého stupně. Jako každý rok se soutěžilo ve třech kategoriích.
V kategorii A (6. ročník) zvítězil Filip Kouřil ze 6. A, druhé místo obsadila Michaela Živná a Petr Bažant ze 6. B, třetí Linda Tománková také ze 6. B.
V kategorii B (7. ročník) byla nejlepší Zuzana Buňatická ze 7. A, druhá byla Kristýna Sychrová ze 7. B a  třetí místo obsadil Martin Truhlář také ze 7. B.
Kategorie C je pro žáky 8. a 9. tříd dohromady. Nejlépe si vedl Pavel Tesař z 8. B, druhé místo obsadila Denisa Zdvořilá z 9. A a na třetím místě se umístila Monika Jakubcová z 8. A.
V úterý 20. února Filip Kouřil, Zuzana Buňatická, a Pavel Tesař budou reprezentovat naši školu v okresním kole v Boskovicích.
Všem, kteří se zeměpisné olympiády zúčastnili, děkujeme, úspěšným řešitelům gratulujeme.
Mgr. Zdena Seidlová

Florbal Cup
18. ročník oblíbeného turnaje žáků ZŠ Velké Opatovice začal v sobotu 25. listopadu 2017. Přihlásilo se 12 družstev (6 v kategorii mladších a 6 v kategorii starších žáků) a 85 hráčů (z toho 17 dívek). Hrálo se o sobotách každý tým s každým, což znamenalo 39 zápasů.
Finálové dopoledne proběhlo v sobotu 27. ledna 2018. Nejlepším hráčem turnaje byl zvolen Miroslav Španiel, hráčkou Zuzana Stiblová, střelcem Jan Schich a brankářem Matěj Feder. Mezi mladšími se stal nejlepším hráčem David Sedlář, střelcem Michal Pospíšil, brankářem Matěj Španiel a talentem roku Karolína Dobešová. Vítězným týmem Florbal Cupu se stal tým Last Chance 2 Win (9. ročník), kategorii mladších žáků vyhrálo družstvo Vitamín C (5. A). Součástí finálového programu byla též soutěž pro obecenstvo v samostatných nájezdech a exhibiční utkání výběru žáků FC Junioři proti výběru dospělých FC Senioři.   Všechny týmy i nejlepší jednotlivci dostali spoustu cen od sponzorů turnaje, kterými byli: Městský úřad, SRPŠ, MUDr. J. Sládek, J. Ženožička, firmy Gerbrich, Komplet Nábytek pana Kouřila z Drválovic a Jídelna – Učňák Velké Opatovice.
Poděkování za výbornou práci patří členům organizačního týmu, do kterého letos patřili pan učitel David Ševčík, paní Jana Jandová a externí rozhodčí pan Miloš Sedlář a Ladislav Pospíšil. Letošní turnaj měl vysokou návštěvnost z řad rodičů i bývalých žáků. Zájemci mohli opět sledovat rozpisy zápasů, výsledky, tabulky i fotografie z jednotlivých kol turnaje na webových stránkách školy.
Mgr. Pavel Kuda

Předškoláček anebo Hrajeme si na školu
Již tradičně se uskutečnilo 24. října 2017 první setkání dětí v rámci projektu Předškoláček anebo Hrajeme si na školu. Ve škole se nás sešlo hodně a je vidět, že rodiče mají zájem poznat budoucí školní práci svých dětí. Prvního setkání se zúčastnilo 37 dětí z Velkých Opatovic a okolí. Ve škole je čekal interaktivní pohádkový program s dědečkem Lesoňem a jeho zvířátky. Začali jsme pěknou písničkou a pak už si děti hrály. Vytleskávaly básničku, vyprávěly si o podzimu, poznávaly barvy. Utíkaly s myškou před vosami. Třídily ovoce a zeleninu, vybarvovaly podzimnímu stromu listy. Naučily se správně držet tužku. Šikovné dětičky splnily všechny úkoly a na rozloučenou si zazpívaly písničku. Každý předškoláček dostal „sešit Předškoláka“, do kterého si bude postupně zakládat jednotlivé pracovní listy a domácí úkoly. Pro lepší zapamatování jsou zde uvedeny i termíny jednotlivých schůzek. Za splnění úkolů a účast na schůzce děti dostaly razítko kočičky. Již teď se těšíme na další setkání. Fotografie z této akce je možno vidět na internetových stránkách školy.
Mgr. Jarmila Havlíčková

OCHRANA ČLOVĚKA V PŘÍPADĚ VZNIKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
29 žáků šestých až devátých ročníků se zúčastnilo ve dnech 19. -20. 9. 2017 akce Ochrana člověka v případě vzniku mimořádných událostí, která byla koncipována pro 400 žáků JMK.
Po příjezdu do ATS Merkur v Pasohlávkách byli žáci označeni páskou, rozděleni do dvou skupin a vysláni na jednotlivá stanoviště, u kterých aktivně pracovali. V průběhu dvou dnů se vystřídali na 12 stanovištích:
Stanoviště KARDIO – masáž kardio – vasculární resustitace – ručně a pomocí rescurepump.
Stanoviště OŠETŘENÍ – ošetření zlomeniny, zastavení krvácení, ošetření popáleniny, fixaci zlomenin pomocí třícípého šátku.
Stanoviště AED – automatický externí defibrilátor, jeho použití – žáci si vyzkošeli postup při oživování pomoci AED.
Stanoviště SYSTÉMU IZS – Integrovaný záchranný systém (dále jen „IZS“), hlavní a vedlejší složky IZS, jejich součinnost, práva velitele zásahu u zásahu, osobní a věcná pomoc.
Stanoviště TEORIE DOPRAVNÍ NEHODY – rozbor jak se správně chovat jako účastníci silničního provozu na dálnici, bezpečné místo, rozbor aktivní a pasivní bezpečnosti. Chování účastníků dopravní nehody v tunelu, evakuační a nouzové východy, záliv v tunelu pro odstavení porouchaného automobilu.
Stanoviště POŽÁR V BYTĚ – řešení únikového plánu v domácnosti / rozbor s žáky, možná rizika vzniku požáru v domácnosti, nejčastější rizika a předcházení vzniku požáru, rozbor uhašení požáru v kuchyni a požární hlásič.
Stanoviště IMPROVIZOVANÁ OCHRANA – diskuze s žáky jak se mohou improvizovaně ochránit před chemickou a radiační havárií dostupnými prostředky v domácnosti. Porovnání ochranných prostředku HZS a improvizované ochrany. Žáci si vyzkoušeli postup u improvizované ochrany.
Stanoviště EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO – co má obsahovat evakuační zavazadlo a následný postup pří evakuaci.
Stanoviště DISKUSNÍ STÁNEK
Stanoviště Policie ČR – prevence- doprava, brýle alkohol, drogy, únava – žáci si pomocí brýlí navodili stav po požití návykových látek.
Stanoviště GENERALI – OTOČNÝ trenažér
Stanoviště BESIP – trenažer řízení auta, motorky, testy pro žáky, trenažer nárazu.
Velmi působivé a poučné byli i dynamické ukázky:
· ukázka dvou dopravních nehod včetně vyprošťování – pod vedením HZS.
· ukázka práce s dronem, ukázka vyhledávání, ukázka zásahu, práce policejních psů- pod vedení Policie ČR
· ukázky zásahu na vodě včetně potápěčů – Vodní záchranná služba
Celý program byl kromě dynamických ukázek doplněn doprovodným programem v podobě surf rodea (trenažér na souši), ukázky wakeboardingu (mistři ČR) a večerní diskotéka s Party Factory.
Před ukončením akce ukončení akce, byl každé skupině předán Certifikát o úspěšném absolvování výuky OČMU (Ochrana člověka v případě vzniku mimořádných událostí).
Cílem akce bylo připravit žáky na mimořádné události, které nás v životě mohou potkat, aniž bychom je čekali.
Mgr. Karin Petrželková

DEN EVROPSKÝCH JAZYKŮ – 25. 9. 2017
Dne 25. 9. 2017 proběhla v rámci výuky druhých cizích jazyků, tzn. ruského a německého jazyka, projektová hodina, věnovaná Dni evropských jazyků.
Žáci devátých tříd, kteří se již třetím rokem učí zvolený druhý cizí jazyk, si připravili projekty o  historii, reáliích a slavných osobnostech Ruska a německy mluvících zemí, tedy Německa, Rakouska a Švýcarska. Ruštináři se zaměřili na přírodní vědy, hudbu, literaturu a předvedli němčinářům ukázku psané azbuky.  Němčináři si připravili zajímavosti o Berlíně, německých hercích, hudebních skupinách, sportovcích a vědcích.
Nejvíce žáky zajímaly informace o tradiční kuchyni v jednotlivých zemích, o specialitách, suvenýrech a zvyklostech. Žáci také prezentovali některá turisticky zajímavá místa, která by se mohla stát místem výletu či dovolené.
Netradiční hodinu jsme společně zakončili hudebními a filmovými ukázkami. Všem zaangažovaným žákům patří za pečlivou přípravu projektů velká pochvala!
Mgr. Zdena Seidlová, Mgr. Jaroslava Schichová

V rámci tohoto dne si žáci v hodinách českého jazyka mohli vyzkoušet práci se slovenským textem. Sledujeme, že i přes dostupnost televizních programů ve slovenštině, se projevuje neznalost běžných slovenských slovíček a také i nutnost takto pracovat nejen se slovenským textem. Nicméně si žáci mohli přečíst recept na oblíbené bryndzové halušky, poznat krásy Slovenska a další. Také v hodinách matematiky se v nových učebnicích najdou příklady, které jsou ve slovenštině. To se pak zajímavě počítá.
Mgr. Markéta Illová


KARTOGRAFICKÉ DNY
Ve čtvrtek 21. 9. 2017 se žáci devátých tříd zúčastnili III. Kartografických a geodetických dnů, které uspořádalo Moravské kartografické centrum Velké Opatovice.
Pro žáky i pro veřejnost byl připraven bohatý program, např. ukázky práce s geodetickými přístroji v terénu, s GPS, s drony a s různými druhy map. Deváťáci soutěžili a plnili různé úkoly za drobné odměny.
Akce byla organizačně dobře zajištěna a žákům se líbila.
Mgr. Zdena Seidlová, Mgr. Jaroslava Schichová, Mgr. David Ševčík