Prevence

Posted on by

Prevence rizikového chování

Dokumenty k prevenci:

PPŠ školní rok 2017-2018
Školní program proti šikaně 
Krizový plán I
Krizový plán II.

Krizový plán při rizikovém chování týkající se žáka s SVP
Krizový plán při mimořádné události
Krizový plán při šikaně pedagoga

Zajímavé dokumenty a stránky:
Nová webová stránka k ohlášení šikany a pomoci šikanovaným Nenech to být
Nebezpečí internetu
www.e-bezpeci-cz
www.saferinternet.cz
www.bezpecne-online.cz
nepravdivé emaily, hoax  www.hoax.cz
Zařízení poskytující pomoc a radu při šikaně ZDE
 Materiál o aktuálních rizikových jevech:
Rizikové jevy
Realistický přístup k drogám
Kouření
Leták k šikaně
Leták k asertivitě
Leták k hyperaktivitě
Leták ke krizové intervenci
Leták k problematice sekt
Leták k problematice trestů
Leták k problematice úrazů

Stránky pro prevenci trestných činů a podporu obětem trestných činů Bílý kruh bezpečí

Stránky pro prevenci a výuku řešení mimořádných jevů, osobního bezpečí, první pomoci a dopravní výchovy pro děti, rodiče i školu Záchranný kruh

Svědectví u malých dětí
Svědectví u větších dětí
Svědectví – rodiče