VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉ 24.2.2011

Posted on by

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉ 25.2.2011 BYLO DNE 9.3.2011 ZRUŠENO.

Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko, zastoupená PhDr. Jarmilou Smetanovou, vyhlašuje výběrové řízení
zadané v souladu s podmínkami Příručky pro příjemce finanční podpory OP VK (verze 4)
na veřejnou zakázku malého rozsahu. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výpočetní, projekční a audiovizuální techniky včetně softwarového vybavení pro realizaci projektu Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu (registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.02/03.0064).

LHŮTA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK JE OD 25. 2. 2011, 7:00 DO 8. 3. 2011, 14:00.

Kontaktní osoba
Jméno Mgr. Marie Šimáčková
E-mail marie.simackova@seznam.cz
Telefon 516 498 912
TEXT VÝZVY ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SPECIFIKACE NABÍDKY
PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PŘÍLOHA Č. 1
PŘÍLOHA Č. 2
PŘÍLOHA Č. 3
PŘÍLOHA Č. 4

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉ 25.2.2011 BYLO DNE 9.3.2011 ZRUŠENO.