SRPŠ

Posted on by

SRPŠ 

kontaktní email srpsvo@seznam.cz

Školní rok 2017/2018

Informace ke sběrové soutěži ZDE
Nové kroužky a doučování pro žáky ZDE
Vážení rodiče,
vybíráme příspěvek do SRPŠ Velké Opatovice na školní rok 2017/2018 ve výši 200 Kč na dítě (platí pouze 1 nejmladší dítě z celé rodiny) ve škole. Tyto vybrané příspěvky jsou dle návrhu rozpočtu použité jako příspěvky pro děti na jejich aktivity.
Jsou to např. příspěvky na dopravné pro žáky, kteří reprezentují naši školu při různých soutěžích, příspěvek na preventivní programy, příspěvky na nákup odměn pro soutěžící děti při pořádání soutěží naší školou, dárky dětem při pořádání MDD, příspěvek na školní knihovnu, příspěvek na pořádání olympiády 1. tříd apod. Příspěvek vybírá třídní učitel, uhraďte jej do 30. 11. 2017. Podrobný soupis schváleného rozpočtu na rok 2017/2018 je uveřejněn na internetových stránkách www.zsvelkeopatovice.cz.
Děkujeme
SRPŠ Velké Opatovice
Výroční schůze – zápis ZDE
Hospodaření ve školním roce 2016/2017 ZDE
Plán hospodaření na školní rok 2017/2018 ZDE


Školní rok 2016/2017

Zápis z výroční schůze SRPŠ dne 11. 10. 2016 ZDE
Oznámení pro zákonné zástupce žáků o výběru příspěvku ZDE
Zpráva o hospodaření SRPŠ ZDE
Plán rozpočtu na školní rok 2016/2017 ZDE
AKTUÁLNĚ! VYHLÁŠENÍ NOVÉ SBĚROVÉ SOUTĚŽE šk. rok 2016/2017 ZDE!
AKTUÁLNĚ! Nové kroužky SRPŠ pro šk. rok. 2016/2017 ZDE!


Školní rok 2015/2016

Vyhodnocení sběrové soutěže ZDE
Výroční zpráva SRPŠ za školní rok 2015/2016 ZDE
Zápis z výroční schůze ZDE
Hospodaření za školní rok 2014-2015 ZDE
Plán rozpočtu na školní rok 2015-2016 ZDE


Zápis z výroční schůze výboru SRPŠ dne 12. listopadu 2014 – ZDE

Seznam třídních důvěrníků SRPŠ pro školní rok 2014/2015 ZDE