VŘ 08092015

Posted on by

Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko vyhlašuje výběrové řízení Interaktivní dataprojektory a interaktivní SW včetně proškolení pedagogů.

Výzva ZDE
Technická specifikace ZDE
Kupní smlouva ZDE
Čestné prohlášení kvalifikační předpoklady ZDE
Čestné prohlášení o neúčasti ZDE
Krycí list ZDE

Výsledek ZDE