VŘ 06122016 školní nábytek

Posted on by

Základní škola Velké Opatovice, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu – dodávka školního nábytku – katedry a židle na kolečkách. 

Výzva a zadávací dokumentace ZDE
Příloha 1a minimální technická specifikace ZDE
Příloha 1b ZDE
Příloha 2 podrobný položkový rozpočet ZDE
Příloha 3 čestné prohlášení ZDE
Příloha 4 kupní smlouva ZDE
Příloha 5 čestné prohlášení o akceptaci podmínek ZDE
Příloha 6 krycí list ZDE

Výsledek ZDE