Výchovné poradenství

Posted on by

Výchovné poradenství

výchovná poradkyně Mgr. Libuše Mikulášková

tel.: 516 498 931, email: mikulaskova@zsvelkeopatovice.cz

konzultační hodiny čtvrtek 7:55 – 8:40, úterý 14:15 – 15:30 (po telefonické domluvě)

Nejnovější informace k harmonogramu přijímacího řízení 2018/2018 ZDE


Informační schůzka k přijímacímu řízení 2018/2019, rozdání přihlášek na SŠ – 4.12.2018 v 15:00, školní jídelna ZŠ (rozdání přihlášek, informace k přijímacímu řízení). Pokud se termín nehodí, je třeba se spojit s výchovnou poradkyní a domluvit si náhradní termín.

POZOR! Do 31. 1. 2019 je nutno odevzdat  vyplněnou a potvrzenou přihlášku od lékaře příslušnému TU.
20. 2. 2019 je nutné si vyzvednout  potvrzené přihlášky a zápisové lístky na SŠ v ředitelně školy od 7:00 do 15:30. V případě, že termín nevyhovuje, je třeba si s ředitelstvím školy domluvit termín náhradní.

POZOR! PŘIHLÁŠKY MUSÍ BÝT NA SŠ (POSLAT K RUKÁM ŘEDITELE SŠ) 1. BŘEZNA 2019!


AKTUÁLNÍ INFORMACE KE KONÁNÍ JEDNOTNÝCH TESTŮ V RÁMCI JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2019:
Typ studia                                    1. termín                                   2. termín
pro 9. ročník                                 12. 4. 2019                               15. 4. 2019
víceletá gymnázia                        16. 4. 2019                               17. 4. 2019
náhradní termíny                         13. 5. 2019                                14. 5. 2019

Formuláře aktuálních příhlášek ZDE

Informace k zápisovým lístkům ZDE

POZOR! Informace k jednotným přijímacím zkouškám ZDE

POZOR! Informace k přijímacímu řízení – žák se SVP ZDE

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA SŠ – PŘEHLED ZDE

Odkaz na web MŠMT ZDE.

Stále hledáte obor? pomůže vám iPortal.cz od ČŠI –  ZDE

Dvě přihlášky na střední školy získáte na schůzce ve škole.