Přehled konaných akcí 2019/2020

Posted on by

Projektový den ve škole s instruktory týmu KRAV-MAGA

V úterý si žáci 4. A a 5. A užili den s trenéry týmu KRAV-MAGA. Program byl zaměřen na využití obranného systému k prevenci proti šikaně, jehož cílem bylo: BRAŇTE SE CHYTŘE. Instruktoři žákům představili moderní, praktickou soustavu sebeobranných technik, vedených tak, aby si uměli poradit v nebezpečných situacích. Žáci si pořádně zasportovali, vyzkoušeli si skutečnou disciplínu, zahráli hry a soutěže, kde hlavní roli hrála týmová spolupráce. Ve dvojicích si vyzkoušeli prakticky řešit některé konfliktní situace.


KARTOGRAFICKÉ A GEODETICKÉ DNY

Ve čtvrtek 26. 9. a v pátek 27. 9. 2019 se žáci sedmých až devátých tříd zúčastnili Kartografických a geodetických dnů, které uspořádalo Moravské kartografické centrum Velké Opatovice.

Pro žáky i pro veřejnost byl připraven bohatý program, např. ukázky práce s geodetickými přístroji v terénu, s GPS, s různými druhy map,.. Všichni žáci soutěžili a plnili různé úkoly za drobné odměny.

Akce byla organizačně dobře zajištěna a žákům se líbila. Již teď se těšíme na další ročník.

                                                            Mgr. Zdena Seidlová


DEN EVROPSKÝCH JAZYKŮ – 1. 10. 2019

     Dne 1. 10. 2019 proběhla  v rámci výuky druhých cizích jazyků , tzn. ruského a německého jazyka, projektová hodina, věnovaná Dni evropských jazyků.

     Žáci devátých tříd, kteří se již třetím rokem učí zvolený druhý cizí jazyk, si připravili projekty o  historii, reáliích a slavných osobnostech  Ruska a německy mluvících zemí, tedy Německa, Rakouska a Švýcarska. Ruštináři se zaměřili na přírodní vědy, hudbu,  literaturu, sport, film a předvedli němčinářům ukázku psané azbuky.  Němčináři si připravili zajímavosti o Berlíně, Vídni,  německy mluvících zemích,  hudebních skupinách, sportovcích a vědcích.

     Nejvíce žáky zajímaly informace o tradiční kuchyni v jednotlivých zemích, o specialitách, suvenýrech a zvyklostech. Žáci také prezentovali některá turisticky zajímavá místa, která by se mohla stát místem výletu či dovolené. Němčináři si připravili zábavný kvíz o reáliích, pracovali jsme také s  nástěnnou mapou světa psanou v azbuce.  Tímto projektem jsme propojili výuku cizího jazyka s dalšími předměty, jako např. se zeměpisem, hudební a výtvarnou  výchovou, výchovou k občanství, dějepisem atd.

     Netradiční hodinu jsme společně zakončili hudebními a filmovými ukázkami. Všem zaangažovaným žákům patří za pečlivou přípravu projektů velká pochvala!

                  Mgr. Zdena Seidlová, Mgr. Jaroslava Schichová