Přehled konaných akcí 2018/2019

Posted on by

Exkurze žáků 8. ročníku

V pondělí 20.5.2019 jsme se v rámci volitelných předmětů Seminář a praktikum ze zeměpisu a přírodopisu zúčastnili exkurze do místního závodu P-D Refractories CZ a.s.
Cílem této návštěvy bylo žákům 8. ročníku prakticky ukázat, co se tady vyrábí, jak přímo  výroba funguje, jaké profese jsou tady zastoupeny,..
Celé dopoledne se o nás staral Bc. Robert Kováč a pan Toul, kterým tímto  děkujeme. Žákům se exkurze moc líbila. Se získanými informacemi budeme dále pracovat v hodinách a budeme se těšit na další spolupráci.
Mgr. Zdena Seidlová a Mgr. Libuše Mikulášková

Matematické soutěže

Ani v matematice nezahálíme. V jarních měsících se naši žáci zúčastnili několika matematických soutěží.

V březnu to byl na zahřátí Matematický klokan, následovala Matematické olympiáda, ve které jsme měli několik úspěšných řešitelů školního kola, kteří nás dále reprezentovali v kole okresním v měsíci dubnu. Nejlépe se v okresním kole dařilo Anně Halászové  ze 6.A, která získala ve své kategorii 5. místo, Filipu Kouřilovi ze 7.A, který obsadil místo 7. a děvčatům Michaele Živné a Lindě Tománkové ze 7.B, která se ve stejné kategorii shodně umístila na 8. místě.

V dubnu jsme se asi se 40 žáky 6. až 8. ročníku pustili do řešení školního kola Pythagoriády. Z této soutěže vzešlo opět několik úspěšných řešitelů, kteří by nás mohli v květnu reprezentovat v okresním kole. Bohužel se tak nestane z důvodu jejich účasti na zájezdu do Anglie. Přesto jim moc děkujeme za snahu a budeme se těšit na příští rok. Byli to Filip Kouřil, Michaela Živná, Linda Tománková, Emma Rikanová a Anna Halászová. Anička se okresního kola zúčastní a my jí budeme držet palce.

 Poslední pro nás novou celorepublikovou korespondenční soutěží je Jáma lvová, kterou pořádá České vysoké učení technické v Praze. Popasovat se s náročnými logickými úlohami si troufla z naší školy pouze Linda Tománková a nevede si vůbec špatně. V současné době má za sebou 3 kola ze 4 a ve své kategorii se pohybuje v první třetině soutěžního pole.

Poděkování patří všem řešitelům, kteří se letos soutěží zúčastnili.

 Mgr Pavla Müllerová

FOTBALOVÝ POHÁR 2019
V tomto roce se odehrál již 12. ročník Fotbalového poháru žáků naší školy. Začal v pondělí 11. března v nově rekonstruované krásné tělocvičně. Přihlásilo se 10 družstev, což je 68 žáků (z toho 23 dívek). Finálové zápasy se hrály 29. dubna.   Kategorii starších žáků vyhrálo družstvo Párečci, kategorii mladších žáků družstvo FC Mimoni. Na turnaji bylo odehráno 25 zápasů a vstřeleno 220 branek.
   Fotbalový pohár sponzorovali Městský úřad, SRPŠ a Jídelna – učňák. Bohaté ceny obdržela všechna družstva i nejlepší jednotlivci. Vítězné týmy si odnesly putovní poháry a dorty.
   Rozhodčími turnaje byli pánové Vojtěch Horák, Ladislav Pospíšil, David Ševčík, Jiří Říha a Pavel Kuda. S organizací pomáhala paní Andrea Tlamková, výsledky zapisoval a ukazatel skóre obsluhoval Jáchym Varecha.  I letos zájemci mohli na webových stránkách školy sledovat rozpisy zápasů, výsledky, tabulky i fotografie z jednotlivých kol turnaje.
                                                                                     Mgr. Pavel Kuda

K zápisu s malou čarodějnicí
V úterý 2. dubna 2019 se konal zápis do 1. tříd na Základní škole ve Velkých Opatovicích.  K zápisu přišlo 38 dětí. Zápisem je provázela malá čarodějnice s havranem Abraxasem. Děti pomáhaly čarodějnici postavit zbořený komín z barevných kostek. Čarodějnice si vykouzlila kamarády zvířátka a děti je poznávaly, počítaly a nakonec zavedly do jejich domovů. Pomohly čarodějnici připravit stůl k večeři, uvázat mašli do vlasů na čarodějnický bál, nakupovat potraviny. Začarovaly si a naučily se čarodějnickou básničku.  Aby jim šla práce pěkně od ruky, zazpívaly si písničku, zahrály si na hudební nástroje. Úkoly byly zaměřené na grafomotoriku, zrakové vnímání, početní představy, logické myšlení, sluchové vnímání, slovní vyjadřování a logopedii. Děti obdržely pohádkovou knížku a zápisníček s důležitými informacemi pro rodiče. Na památku zápisu do 1. třídy dostaly upomínkový list, papírový dáreček a propagační balíček s legem. Rodiče se na informační tabuli dozvěděli důležité informace o provozu školy, školních pomůckách, školní jídelně, družině.
Těšíme se na všechny žáky při slavnostním zahájení nového školního roku.

Mgr. Jarmila Havlíčková

Biologická olympiáda

Dne 4. 3. 2019 proběhlo školní kolo biologické olympiády. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: mladší 6. – 7. třída, starší 8. – 9. třída. Zúčastnilo se celkem 53 žáků. Olympiáda obsahovala praktickou část, a to poznávání rostlin a živočichů.

V mladší kategorii 6. – 7. tříd dopadlo umístění takto:

  1. místo – Michaela Živná 7. B
  2. místo – Emma Rikanová 7. B
  3. místo – Kristýna Haderová 7. B, Filip Kouřil 7. A

Ve starší kategorii 8. a 9. tříd bylo toto umístění:

  1. místo – Kateřina Smékalová 8. B, Petra Zvejšková 8. B
  2. místo – Magdalena Koutná 8. B, Lucie Kovaříková, 8. A
  3. místo – Kristýna Kubínová 8. A, Martin Knödl 8. A

Mgr. Libuše Mikulášková

19. ročník Florbal Cupu

    V sobotu 24. listopadu 2018 začal 19. ročník populárního turnaje žáků ZŠ Velké Opatovice. Přihlásilo se 12 družstev a 87 hráčů (z toho 18 dívek). Odehrálo se 40 zápasů.

    Finálové dopoledne proběhlo v sobotu 26. ledna 2019. Nejlepším hráčem kategorie starších byl zvolen Martin Richtr, hráčkou Emma Rikanová, střelcem Martin Živný a brankářem Matěj Feder. Mezi mladšími se stal nejlepším hráčem Matěj Španiel, hráčkou Kamila Cvečková, střelcem Vít Kouřil, brankářem Tomáš Dűrr a talentem roku Víťa Jelínek. Vítězným týmem Florbal Cupu se stal All Stars Team, kategorii mladších žáků vyhrálo družstvo Black Arrows. Součástí finálového programu byla též soutěž pro obecenstvo v samostatných nájezdech a exhibiční utkání výběru žáků FC Junioři proti výběru dospělých FC Senioři.   Všechny týmy i nejlepší jednotlivci dostali spoustu cen od sponzorů turnaje, kterými byli: Městský úřad, SRPŠ, MUDr. J. Sládek,  firmy Gerbrich, Transport Krejčíř, Supersektor Jevíčko, Komplet Nábytek pana Kouřila a Husovka (Jídelna – Učňák) Velké Opatovice.

   Poděkování za výbornou práci patří členům organizačního týmu, do kterého patřili pan učitel David Ševčík a Jiří Říha, paní Jana Jandová, externí rozhodčí pan Miloš Sedlář a Ladislav Pospíšil. Zájemci mohli na webových stránkách školy sledovat rozpisy zápasů, výsledky, tabulky i fotografie z jednotlivých kol turnaje.

                                                                                                          Mgr. Pavel Kuda

2. setkání v rámci projektu Předškoláček anebo Hrajeme si na školu

Ve středu 16. ledna 2019 si přišli předškoláčci zahrát pohádku s Machem a Šebestovou. Pomáhali Jonatánovi chystat věci, které potřebuje Mach a Šebestová do školy. Koupali se s nimi v moři a psali velké vlny, počítali kytičky, hledali, kdo je na obrázku vpředu, vzadu, vlevo, vpravo, poznávali barvy, vybarvovali obrázky, třídili obrázky. Domů si předškoláčci odnášeli pochvalnou kartičku Macha a Šebestové s jedničkou jako odměnu za výbornou práci. Těšíme se na příští setkání.

                                                                          Mgr. Jarmila Havlíčková

Halový čtyřboj
Děti Základní školy Velké Opatovice dostaly v letošním školním roce od města Velké Opatovice dárek v podobě nově zrekonstruované tělocvičny. Všichni už se nemohli dočkat, až vyzkouší nové prostory.
Děti dostaly první příležitost v den slavnostního otevření, které bylo spojeno s Halovým čtyřbojem pro děti I. stupně ZŠ. V hale se sešli zástupci města, vedení školy, hosté a  zhruba  80 závodníků, kteří hlasitě tleskali slavnostnímu  přestřižení pásky.
Poté mohli začít boje o medaile. Zlatou medaili získali ve své kategorii tito žáci: Hégr Matěj, Rikan Štěpán, Havlišová Barbora, Šumberová Sára, Kovaříková Stela, Ondroušek Adam, Prosser Štěpán a Pařízková Julie, stříbro si odnášeli Jurková Karolína, Tichý Filip, Hégrová Karolína, Petr Adam, Kovaříková Sofie a bronz  Ochranová Diana, Kozelek Tomáš, Jandová Kamila, Pospíšil Milan a Petrová Vendula.
Rádi bychom poděkovali městu Velké Opatovice za investice věnované základní škole, všem pedagogům a dalším pomocníkům, kteří se podíleli na organizaci akce, našim úžasným kuchařkám, které pro všechny připravily chutné pohoštění a pro děti napekly vynikající perníčky, skvělým rodičům, kteří přišli fandit a v neposlední řadě  všem statečným závodníkům.
Za tým organizátorů Mgr. Radka Jelínková

Předškoláček anebo Hrajeme si na školu.
Již tradičně se uskutečnilo 23. října 2018 první setkání dětí v rámci projektu Předškoláček anebo Hrajeme si na školu. Prvního setkání se zúčastnilo 21 dětí z Velkých Opatovic a okolí. Škoda, že se nás nesešlo více. Ve škole na děti  čekal interaktivní program s pohádkovými postavičkami Křemílka a Vochomůrky. Děti si s nimi vyprávěly o podzimu, počítaly barevné listí, kreslily, jak listí padá, hrály si na stromy. Vyhledávaly šípky na čaj pro Křemílka a Vochomůrku, pouštěly s nimi draka. Šikovné dětičky splnily všechny úkoly a na rozloučenou si zazpívaly písničku. Každý předškoláček dostal „sešit Předškoláka“, do kterého si bude postupně zakládat jednotlivé pracovní listy a domácí úkoly. Pro lepší zapamatování jsou zde uvedeny i termíny jednotlivých schůzek. Za splnění úkolů a účast na schůzce děti dostaly ocenění Křemílka a Vochomůrky s velkou jedničkou. Již teď se těšíme na další setkání.

                                                                           Mgr. Jarmila Havlíčková

EXKURZE PAPRSEK VELKÉ OPATOVICE -17. 9. a 1. 10. 2018

Žáci volitelných předmětů Seminář a praktikum ze zeměpisu a přírodopisu navštívili v rámci těchto předmětů Paprsek Velké Opatovice.
Většina žáků z Opatovic ví, že budova Paprsku stojí nedaleko od naší školy, ale už si nedovede vůbec představit, jaké to tam klienti mají, co tam celý den dělají, kdo se o ně stará,.. Proto jsme rádi, že jsme mohli alespoň na chvilku nahlédnout do běžného života některých klientů.
Prošli jsme se po krásně upraveném venkovním areálu, nahlédli jsme do některých pracovních dílen a společenské místnosti, do cvičného bytu, kde se právě jeden klient učil žehlit. Až tady si žáci uvědomili, že i běžné věci, se kterými  si umí lehce poradit, klientům Paprsku mohou dělat velké obtíže. Poznali také, jak obtížná a namáhavá je práce všech zaměstnanců Paprsku.
Na závěr  jsme si mohli prohlédnout i dva rozdílné byty klientů a dostali jsme i pozvánku na Den otevřených dveří, který se koná 10.10.02018. Doporučujeme, aby jste se i vy přišli podívat. Určitě to bude pro vás poučné a zajímavé a bude se vám to líbit jako nám.
Mgr. Zdena Seidlová, Mgr. Libuše Mikulášková

DEN EVROPSKÝCH JAZYKŮ – 25. 9. 2017

    Dne 27. 9. 2018 proběhla  v rámci výuky druhých cizích jazyků , tzn. ruského a německého jazyka, projektová hodina, věnovaná Dni evropských jazyků.
     Žáci devátých tříd, kteří se již třetím rokem učí zvolený druhý cizí jazyk, si připravili projekty o  historii, reáliích a slavných osobnostech  Ruska a německy mluvících zemí, tedy Německa, Rakouska a Švýcarska. Ruštináři se zaměřili na přírodní vědy, hudbu,  literaturu, sport, film a předvedli němčinářům ukázku psané azbuky. Využili jsme i poznatky a suvenýry jedné žákyně, která Rusko navštívila.  Němčináři si připravili zajímavosti o Berlíně, německých hercích,  hudebních skupinách, sportovcích a vědcích.
     Nejvíce žáky zajímaly informace o tradiční kuchyni v jednotlivých zemích, o specialitách, suvenýrech a zvyklostech. Žáci také prezentovali některá turisticky zajímavá místa, která by se mohla stát místem výletu či dovolené. Pracovali jsme také s  nástěnnou mapou světa psanou v azbuce.
     Netradiční hodinu jsme společně zakončili hudebními a filmovými ukázkami. Všem zaangažovaným žákům patří za pečlivou přípravu projektů velká pochvala!
                                                                                     Mgr. Zdena Seidlová, Mgr. Jaroslava Schichová
Také v rámci hodin českého jazyka si žáci letos přiblížili nám nejbližší evropský jazyk – slovenštinu. Sedmáci a osmáci si početli ve známých slovenských pohádkách – Divotvorný hrnček a Medovníkový domček. Mohli porovnat rozdíly a shody v obou pohádkách, přece jen se obě pohádky od českých verzí liší. A také si vyzkoušeli nahlas četbu ve slovenštině. Není to jednoduché, i když všichni sledujeme oblíbené slovenské televize a jejich pořady. A se slovenskými příběhy se v letošním školním roce budeme ještě potkávat.
                                                                                       Mgr. Markéta Illová