Přehled konaných akcí 2018/2019

Posted on by

19. ročník Florbal Cupu

    V sobotu 24. listopadu 2018 začal 19. ročník populárního turnaje žáků ZŠ Velké Opatovice. Přihlásilo se 12 družstev a 87 hráčů (z toho 18 dívek). Odehrálo se 40 zápasů.

    Finálové dopoledne proběhlo v sobotu 26. ledna 2019. Nejlepším hráčem kategorie starších byl zvolen Martin Richtr, hráčkou Emma Rikanová, střelcem Martin Živný a brankářem Matěj Feder. Mezi mladšími se stal nejlepším hráčem Matěj Španiel, hráčkou Kamila Cvečková, střelcem Vít Kouřil, brankářem Tomáš Dűrr a talentem roku Víťa Jelínek. Vítězným týmem Florbal Cupu se stal All Stars Team, kategorii mladších žáků vyhrálo družstvo Black Arrows. Součástí finálového programu byla též soutěž pro obecenstvo v samostatných nájezdech a exhibiční utkání výběru žáků FC Junioři proti výběru dospělých FC Senioři.   Všechny týmy i nejlepší jednotlivci dostali spoustu cen od sponzorů turnaje, kterými byli: Městský úřad, SRPŠ, MUDr. J. Sládek,  firmy Gerbrich, Transport Krejčíř, Supersektor Jevíčko, Komplet Nábytek pana Kouřila a Husovka (Jídelna – Učňák) Velké Opatovice.

   Poděkování za výbornou práci patří členům organizačního týmu, do kterého patřili pan učitel David Ševčík a Jiří Říha, paní Jana Jandová, externí rozhodčí pan Miloš Sedlář a Ladislav Pospíšil. Zájemci mohli na webových stránkách školy sledovat rozpisy zápasů, výsledky, tabulky i fotografie z jednotlivých kol turnaje.

                                                                                                          Mgr. Pavel Kuda

2. setkání v rámci projektu Předškoláček anebo Hrajeme si na školu

Ve středu 16. ledna 2019 si přišli předškoláčci zahrát pohádku s Machem a Šebestovou. Pomáhali Jonatánovi chystat věci, které potřebuje Mach a Šebestová do školy. Koupali se s nimi v moři a psali velké vlny, počítali kytičky, hledali, kdo je na obrázku vpředu, vzadu, vlevo, vpravo, poznávali barvy, vybarvovali obrázky, třídili obrázky. Domů si předškoláčci odnášeli pochvalnou kartičku Macha a Šebestové s jedničkou jako odměnu za výbornou práci. Těšíme se na příští setkání.

                                                                          Mgr. Jarmila Havlíčková

Halový čtyřboj
Děti Základní školy Velké Opatovice dostaly v letošním školním roce od města Velké Opatovice dárek v podobě nově zrekonstruované tělocvičny. Všichni už se nemohli dočkat, až vyzkouší nové prostory.
Děti dostaly první příležitost v den slavnostního otevření, které bylo spojeno s Halovým čtyřbojem pro děti I. stupně ZŠ. V hale se sešli zástupci města, vedení školy, hosté a  zhruba  80 závodníků, kteří hlasitě tleskali slavnostnímu  přestřižení pásky.
Poté mohli začít boje o medaile. Zlatou medaili získali ve své kategorii tito žáci: Hégr Matěj, Rikan Štěpán, Havlišová Barbora, Šumberová Sára, Kovaříková Stela, Ondroušek Adam, Prosser Štěpán a Pařízková Julie, stříbro si odnášeli Jurková Karolína, Tichý Filip, Hégrová Karolína, Petr Adam, Kovaříková Sofie a bronz  Ochranová Diana, Kozelek Tomáš, Jandová Kamila, Pospíšil Milan a Petrová Vendula.
Rádi bychom poděkovali městu Velké Opatovice za investice věnované základní škole, všem pedagogům a dalším pomocníkům, kteří se podíleli na organizaci akce, našim úžasným kuchařkám, které pro všechny připravily chutné pohoštění a pro děti napekly vynikající perníčky, skvělým rodičům, kteří přišli fandit a v neposlední řadě  všem statečným závodníkům.
Za tým organizátorů Mgr. Radka Jelínková

Předškoláček anebo Hrajeme si na školu.
Již tradičně se uskutečnilo 23. října 2018 první setkání dětí v rámci projektu Předškoláček anebo Hrajeme si na školu. Prvního setkání se zúčastnilo 21 dětí z Velkých Opatovic a okolí. Škoda, že se nás nesešlo více. Ve škole na děti  čekal interaktivní program s pohádkovými postavičkami Křemílka a Vochomůrky. Děti si s nimi vyprávěly o podzimu, počítaly barevné listí, kreslily, jak listí padá, hrály si na stromy. Vyhledávaly šípky na čaj pro Křemílka a Vochomůrku, pouštěly s nimi draka. Šikovné dětičky splnily všechny úkoly a na rozloučenou si zazpívaly písničku. Každý předškoláček dostal „sešit Předškoláka“, do kterého si bude postupně zakládat jednotlivé pracovní listy a domácí úkoly. Pro lepší zapamatování jsou zde uvedeny i termíny jednotlivých schůzek. Za splnění úkolů a účast na schůzce děti dostaly ocenění Křemílka a Vochomůrky s velkou jedničkou. Již teď se těšíme na další setkání.

                                                                           Mgr. Jarmila Havlíčková

EXKURZE PAPRSEK VELKÉ OPATOVICE -17. 9. a 1. 10. 2018

Žáci volitelných předmětů Seminář a praktikum ze zeměpisu a přírodopisu navštívili v rámci těchto předmětů Paprsek Velké Opatovice.
Většina žáků z Opatovic ví, že budova Paprsku stojí nedaleko od naší školy, ale už si nedovede vůbec představit, jaké to tam klienti mají, co tam celý den dělají, kdo se o ně stará,.. Proto jsme rádi, že jsme mohli alespoň na chvilku nahlédnout do běžného života některých klientů.
Prošli jsme se po krásně upraveném venkovním areálu, nahlédli jsme do některých pracovních dílen a společenské místnosti, do cvičného bytu, kde se právě jeden klient učil žehlit. Až tady si žáci uvědomili, že i běžné věci, se kterými  si umí lehce poradit, klientům Paprsku mohou dělat velké obtíže. Poznali také, jak obtížná a namáhavá je práce všech zaměstnanců Paprsku.
Na závěr  jsme si mohli prohlédnout i dva rozdílné byty klientů a dostali jsme i pozvánku na Den otevřených dveří, který se koná 10.10.02018. Doporučujeme, aby jste se i vy přišli podívat. Určitě to bude pro vás poučné a zajímavé a bude se vám to líbit jako nám.
Mgr. Zdena Seidlová, Mgr. Libuše Mikulášková

DEN EVROPSKÝCH JAZYKŮ – 25. 9. 2017

    Dne 27. 9. 2018 proběhla  v rámci výuky druhých cizích jazyků , tzn. ruského a německého jazyka, projektová hodina, věnovaná Dni evropských jazyků.
     Žáci devátých tříd, kteří se již třetím rokem učí zvolený druhý cizí jazyk, si připravili projekty o  historii, reáliích a slavných osobnostech  Ruska a německy mluvících zemí, tedy Německa, Rakouska a Švýcarska. Ruštináři se zaměřili na přírodní vědy, hudbu,  literaturu, sport, film a předvedli němčinářům ukázku psané azbuky. Využili jsme i poznatky a suvenýry jedné žákyně, která Rusko navštívila.  Němčináři si připravili zajímavosti o Berlíně, německých hercích,  hudebních skupinách, sportovcích a vědcích.
     Nejvíce žáky zajímaly informace o tradiční kuchyni v jednotlivých zemích, o specialitách, suvenýrech a zvyklostech. Žáci také prezentovali některá turisticky zajímavá místa, která by se mohla stát místem výletu či dovolené. Pracovali jsme také s  nástěnnou mapou světa psanou v azbuce.
     Netradiční hodinu jsme společně zakončili hudebními a filmovými ukázkami. Všem zaangažovaným žákům patří za pečlivou přípravu projektů velká pochvala!
                                                                                     Mgr. Zdena Seidlová, Mgr. Jaroslava Schichová
Také v rámci hodin českého jazyka si žáci letos přiblížili nám nejbližší evropský jazyk – slovenštinu. Sedmáci a osmáci si početli ve známých slovenských pohádkách – Divotvorný hrnček a Medovníkový domček. Mohli porovnat rozdíly a shody v obou pohádkách, přece jen se obě pohádky od českých verzí liší. A také si vyzkoušeli nahlas četbu ve slovenštině. Není to jednoduché, i když všichni sledujeme oblíbené slovenské televize a jejich pořady. A se slovenskými příběhy se v letošním školním roce budeme ještě potkávat.
                                                                                       Mgr. Markéta Illová