Naše úspěchy a soutěže

Posted on by

Naše úspěchy

Školní rok 2017/2018

Matematická olympiáda v 5. ročníku

   Školního kola matematické olympiády v letošním roce se zúčastnilo 7 žáků 5. ročníku. Úspěšnými řešiteli se staly 3 dívky – Nella Kafková, Tereza Krčmářová a Nela Veselá. 24. ledna 2018 se konalo v Boskovicích na ZŠ 9. května okresní kolo. Nela Veselá skončila celkově na 8. místě, Nella Kafková na 10. místě a Tereza Krčmářová na 13. místě. Pochvala patří všem žákům, kteří se zapojili do této zajímavé a náročné soutěže.

                                                                                                               Mgr. Pavel Kuda

Zeměpisná olympiáda

Ve čtvrtek 18.ledna 2018 se na naší škole uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády. Celkem se ho zúčastnilo 36 žáků druhého stupně. Jako každý rok se soutěžilo ve třech kategoriích.
V kategorii A (6. ročník) zvítězil Filip Kouřil ze 6. A, druhé místo obsadila Michaela Živná a Petr Bažant ze 6. B, třetí Linda Tománková také ze 6. B.
V kategorii B (7. ročník) byla nejlepší Zuzana Buňatická ze 7. A, druhá byla Kristýna Sychrová ze 7. B a  třetí místo obsadil Martin Truhlář také ze 7. B.
Kategorie C je pro žáky 8. a 9. tříd dohromady. Nejlépe si vedl Pavel Tesař z 8. B, druhé místo obsadila Denisa Zdvořilá z 9. A a na třetím místě se umístila Monika Jakubcová z 8. A.
V úterý 20. února Filip Kouřil, Zuzana Buňatická, a Pavel Tesař budou reprezentovat naši školu v okresním kole v Boskovicích.
Všem, kteří se zeměpisné olympiády zúčastnili, děkujeme, úspěšným řešitelům gratulujeme.
Mgr. Zdena Seidlová

Angliáda

Již 4. ročník soutěže Angliáda, kterou pořádá Gymnázium Jevíčko, přinesl další úspěch našich žáků. Podařilo se obhájit loňské první místo! Diplom ZDE. V celé historii soutěže jsme tak zaznamenali třetí, druhé a dvakrát první místo. Blahopřejeme, děkujeme žáků za skvělou reprezentaci a vyučujícím Aj za přípravu.