VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉ 16. 3. 2011

Posted on by

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VYHLÁŠENÉ 16.3.2011 NA DODÁVKU VÝPOČETNÍ, PROJEKČNÍ A AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKY VČETNĚ PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ BYLO 6.4.2011 ZRUŠENO.

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – 16.3.2011

Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko, zastoupená PhDr. Jarmilou Smetanovou, vyhlašuje výběrové řízení
zadané v souladu s podmínkami Příručky pro příjemce finanční podpory OP VK (verze 4)
na veřejnou zakázku malého rozsahu. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výpočetní, projekční a audiovizuální techniky včetně softwarového vybavení pro realizaci projektu Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu (registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.02/03.0064).

Tato výzva je rovněž zveřejněna na webových stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz jako zadávací řízení s označením VŘ 19/11.

Lhůta pro podávání nabídek je od 21.3.2011, 7:00 do 31.3.2011, 14:00 na adrese Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko, Pod Strážnicí 499, 67963 Velké Opatovice.

Kontaktní osoba
Jméno Mgr. Marie Šimáčková
E-mail marie.simackova@seznam.cz
Telefon 516 498 912
TEXT VÝZVY ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ
Zadávací dokumentace Specifikace nabídky
Dodatečné informace(21.3.2011)
PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PŘÍLOHA Č.1
PŘÍLOHA Č.2
PŘÍLOHA Č.3
PŘÍLOHA Č.4