Organizace školního roku 2018/2019

Posted on by
ŠKOLNÍ ROK, PRÁZDNINY
3. 9. 2018 zahájení školního roku
31. 1. 2019 ukončení 1. pololetí
28. 6. 2019 ukončení 2. pololetí
29. a 30. 10. 2018 podzimní prázdniny
22.12. 2018 – 2.1. 2019 vánoční prázdniny
2. 4. 2019 zápis do 1. ročníku
1. 2. 2019 pololetní prázdniny
11. 2. – 17. 2. 2019 jarní prázdniny
18. 4. 2019 velikonoční prázdniny
29. 6. – 1. 9. 2019 hlavní prázdniny
TŘÍDNÍ SCHŮZKY A KONZULTACE
 12. 9. 2018 informativní třídní schůzky (od 16:00)
 19. 11. 2018 konzultace pro zákonné zástupce žáků (ŘV)
 17. 4. 2019 konzultace pro zákonné zástupce žáků (ŘV)
 ŘEDITELSKÉ VOLNO
8. 11. 2018 školení pedagogického sboru
9. 11. 2018 školení pedagogického sboru
19. 11. 2018 konzultace
17. 4. 2019 konzultace
22. 5. 2019 ODM
28. 6. 2019 jen žáci 9. ročníku
SVÁTKY
28. 9. 2018 DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
28. 10. 2018 DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
17. 11. 2018 DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII
24. 12. 2018 ŠTĚDRÝ DEN
25. 12. 2018 1. SVÁTEK VÁNOČNÍ
26. 12. 2018 2. SVÁTEK VÁNOČNÍ
1. 1. 2019 NOVÝ ROK, DEN OBNOVY SAMOSTATNÉHO ČESKÉHO STÁTU
19. 4. 2019 VELKÝ PÁTEK
22. 4. 2019 PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
1. 5. 2019 SVÁTEK PRÁCE
8. 5. 2019 DEN OSVOBOZENÍ OD FAŠISMU
5. 7. 2019 DEN SLOVANSKÝCH VĚROZVĚSTŮ CYRILA A METODĚJE
6. 7. 2019 DEN UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA