Organizace školního roku 2017/2018

Posted on by
ŠKOLNÍ ROK, PRÁZDNINY
4. 9. 2017 zahájení školního roku
31. 1. 2018 ukončení 1. pololetí
29. 6. 2018 ukončení 2. pololetí
26. a 27. 10. 2017 podzimní prázdniny
23.12. 2017 – 2.1. 2018 vánoční prázdniny
24. 4. 2018 zápis do 1. ročníku
2. 2. 2018 pololetní prázdniny
5. 2. – 11. 2. 2018 jarní prázdniny
29. 3. a 30. 3. 2018 velikonoční prázdniny
2. 7. – 31. 8. 2018 hlavní prázdniny
TŘÍDNÍ SCHŮZKY A KONZULTACE
 2. 10. 2017 informativní třídní schůzky (od 16:00)
 15. 11. 2017 konzultace pro zákonné zástupce žáků (zkrácená výuka)
 11. 4. 2018 konzultace pro zákonné zástupce žáků (zkrácená výuka)
 ŘEDITELSKÉ VOLNO
29. 9. 2017 školení pedagogického sboru
16. 11. 2017 školení pedagogického sboru
25. 5. 2018 školení pedagogického sboru
30. 5. 2018 ODM
29. 6. 2018 jen žáci 9. ročníku
SVÁTKY
28. 9. 2017 DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
28. 10. 2017 DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
17. 11. 2017 DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII
24. 12. 2017 ŠTĚDRÝ DEN
25. 12. 2017 1. SVÁTEK VÁNOČNÍ
26. 12. 2017 2. SVÁTEK VÁNOČNÍ
1. 1. 2018 NOVÝ ROK, DEN OBNOVY SAMOSTATNÉHO ČESKÉHO STÁTU
30. 3. 2018 VELKÝ PÁTEK
2. 4. 2018 PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
1. 5. 2018 SVÁTEK PRÁCE
8. 5. 2018 DEN OSVOBOZENÍ OD FAŠISMU
5. 7. 2018 DEN SLOVANSKÝCH VĚROZVĚSTŮ CYRILA A METODĚJE
6. 7. 2018 DEN UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA