Volitelné předměty

Posted on by

Volitelné předměty ve školním roce 2017/2018

8. ročník – jednohodinový volitelný předmět:
– Seminář a praktikum z přírodopisu
– Seminář a praktikum ze zeměpisu
– Sportovní výchova
– Užité výtvarné činnosti
9. ročník – dvouhodinový volitelný předmět:
– Sportovní výchova
– Seminář a praktikum z přírodopisu
9. ročník – jednohodinový volitelný předmět:
– Cvičení z českého jazyka
– Konverzace z Aj