Volitelné předměty

Posted on by

Volitelné předměty ve školním roce 2019/2020

8. ročník – jednohodinový volitelný předmět:
– Seminář a praktikum z přírodopisu
– Aplikovaná informatika
– Sportovní výchova
– Užité výtvarné činnosti
9. ročník – jednohodinový volitelný předmět:
– Sportovní výchova
– Seminář a praktikum z přírodopisu
– Cvičení z matematiky
– Konverzace v anglickém jazyce