Volitelné předměty

Posted on by

Volitelné předměty ve školním roce 2018/2019

8. ročník – jednohodinový volitelný předmět:
– Seminář a praktikum z přírodopisu
– Seminář a praktikum ze zeměpisu
– Sportovní výchova
– Domácnost
9. ročník – jednohodinový volitelný předmět:
– Sportovní výchova
– Seminář a praktikum ze zeměpisu
– Cvičení z matematiky