Naši deváťáci se zúčastnili 17. 9. 2021 Veletrhu vzdělávání pořádané MAS Boskovicko+, kde se prezentovaly střední školy z Boskovicka a celá akce tak měla pomoci v rozhodování, na jakou školu jít studovat. Součástí akce byla i slosovatelná anketa a někteří naši žáci byli vylosováni a převzali si odměny.