Beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou

V rámci spolupráce s městskou knihovnou proběhla pro žáky 2. a 3. ročníku základní školy beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou. Paní spisovatelka představila dětem své knihy. Poutavé vyprávění o knihách se dětem velice líbilo. Děti byly aktivně zapojeny do příběhu z knihy Kamínek. Děkujeme paní knihovnici Ole Vykydalové, která pro nás besedu připravila.