V rámci každoroční Noci s Andersenem se koná řada zajímavých akcí. Žáci 2. B a 3. A vytvářeli lapbooky o životě a díle Josefa Lady.