Od 24. 5. se vzdělávají všichni žáci školy (1. stupeň i 2. stupeň) prezenční formou. 

Přítomnost je podmíněna účastí na testování, výuky se může zúčastnit jen žák s negativním výsledkem. Ve škole je zakázán pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (zdravotnická obličejová maska).

V pondělí před zahájením prezenční výuky proběhne testování žáků neinvazivními antigenními testy, které si žáci provedou sami za asistence dohlížejícího pedagoga. Testy budou poskytnuty školou. Frekvence testování je 1x týdně (pondělí). Testování se nevztahuje na žáky, kteří:

a) doloží, že absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

b) doloží, že absolvovali nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem

c) mají vystavený certifikát o provedeném očkování proti onemocnění a od aplikace 2. očkovací dávky uplynulo min. 14 dnů

d) doloží, že prodělali laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní,

Příchod do školy

Žáci se v pondělí dostaví na 7:45 ke škole, kde si je vyzvedne vyučující. Ten také zajistí testování, které proběhne v kmenových učebnách.

Určený vchod pro vstup do školy:

vchod ŠD – pro žáky navštěvují ranní ŠD

hlavní (žákovský vchod) – pro žáky 1.stupně

zaměstnanecký vchod – pro žáky 2.stupně

Určený vchod pro opuštění školy:

jen hlavní vchod

Po provedeném probíhá výuka dle rozvrhu. 

Výuka probíhá v kmenových i odborných učebnách.  Od tohoto týdne jsou povoleny sportovní aktivity v tělocvičně i ve venkovním areálu školy (žáci již absolvují výuku TV i SpV – je nutné, aby měli ve škole od pondělí sportovní oblečení).

Od 24.5.2021 bude rovněž z důvodu zajištění prezenční výuky fyziky a chemie upraven rozvrh hodin. Úpravy se týkají především žáků 2. stupně, ale může rovněž dojít k dílčím úpravám některých tříd 1. stupně. Bude v něm také zadána výuka v odborných učebnách. Tento upravený rozvrh bude k dispozici žákům na webu v systému Bakaláři a  v tištěné podobě rovněž vyučujícím v pátek 21.5.2021.

Provoz ŠD bude probíhat standardním způsobem (tak, jak byli žáci zařazeni do jednotlivých oddělení ŠD a do ranní ŠD na začátku školního roku). Nebudou se ale realizovat kroužky ŠD a ŠK.

Obědy a svačiny jsou zajištěny pro strávníky. V případě nepřítomnosti je potřeba stravu odhlásit nejpozději do 6:00 daného dne.

Žáci si přinesou:
– sáček s náhradní rouškou/respirátorem
– vlastní příbor (pokud chodí na oběd)

  • sportovní oblečení (cvičební úbor)

Testování bude zatím probíhat testy Signclean – do vyčerpání zásob.

Dále se bude testovat testy Sejoy – odkaz:

https://testovani.edu.cz/files/sejoy-navod-k-pouziti-cj.pdf

Další články