Vzhledem k tomu, že 27. 6. 2022 začnou ve škole stavební práce v souvislosti
s rekonstrukcí WC v pavilonu C, bude letošní školní rok ukončen dříve.
Žáci jdou naposledy do školy 27. 6. 2022. Tento den proběhne v kmenových
třídách v době od 7:55 do 9:30 pro II. stupeň a do 9:45 pro I. stupeň. Dojde ke zhodnocení prospěchu a chování žáků za 2.
pololetí a žáci dostanou vysvědčení. Oběd tento den není pro žáky zajištěn.
Od 28. do 30. 6. 2022 je pro žáky vyhlášeno ředitelské volno. Na ně navazují
hlavní prázdniny od 1.7. do 31.8.2022.


V době ředitelského volna (28.6.-30.6.2022) bude pro přihlášené žáky 1. stupně
v provozu školní družina (od 6:00 do 17:00).

Další články