Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce k provozu ZŠ Velké Opatovice od pondělí 30. 11. 2020

Od 30. 11. 2020 budou mít prezenční výuku všichni žáci 1. stupně a žáci 9. ročníku. 

Prezenční výuka v 6., 7. a 8. ročníku se uskuteční rotačním způsobem podle následujícího pravidla:

  • V lichém týdnu budou mít prezenční výuku žáci 6.A, 7.A a 8.A, v tomto týdnu budou mít žáci 6.B, 7.B a 8.B distanční výuku (týden od 30.11. do 4.12.2020 je lichý).
  • V sudém týdnu budou mít prezenční výuku žáci 6.B, 7.B a 8.B a žáci 6.A, 7.A a 8.A budou mít distanční výuku.

Prezenční i distanční výuka je povinná. Žáci z distanční výuky mohou po předchozí dohodě absolvovat individuální osobní konzultaci se svým vyučujícím ve škole.

 

Vstup do školy

Žáci přichází do školy v běžnou dobu od 7:35 do 7:50 a vstupují do školy určenými vchody:

  • Žáci 1.A, 2.A, 3.A, 4.A a 5.A – vchodem školní družiny
  • Žáci 1.B, 2.B, 3.B, 4.B a 5.B – hlavním žákovským vchodem
  • Žáci 2. stupně – vchodem pro zaměstnance (od skleníku)

Žáci nepoužívají šatny, po vstupu do školy jdou ihned ke své kmenové třídě, kde se přezují a věci si nechávají ve třídě na určeném místě po celou dobu výuky.

Všichni žáci a zaměstnanci školy používají ve vnitřních prostorách školy roušku, žáci si přinesou do školy náhradní roušku v igelitovém sáčku a svůj vlastní příbor (pokud se stravují ve škole).

Výuka probíhá podle řádného rozvrhu s výjimkou tělesné výchovy a hudební výchovy, kdy žáci nebudou mít pohybové aktivity a zpěv. 

Výuka probíhá v homogenních skupinách, u některých tříd bude rozvrh upraven při výuce AJ, dalšího cizího jazyka a volitelných předmětů tak, aby byla zachována homogenita tříd, což bude rozepsáno v suplování na daný den (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují ani neprolínají).

Při pobytu ve škole dodržují žáci hygienická pravidla – mytí a dezinfekce rukou, nošení roušky, žáci se zbytečně nezdržují na chodbách, přestávky tráví prioritně v určených třídách. Školní bufet nebude v provozu.

 

Výdej svačin a oběda

Nástupy na svačiny a na oběd budou upraveny zvláštním rozpisem na každý den, žáci 1. stupně bude chodit na svačinu v době od 8:30-9:00, pro žáky 2. stupně je vyhrazena přestávka na svačinu od 9:45 do 9:55.

Žáci, kteří mají daný týden distanční výuku, mají obědy i svačiny standardně odhlášeny. Obědy mohou odebírat, ale pouze po předchozím přihlášení (vždy do pátku 12:00 předchozího týdne), a to do jídlonosiče. Jídlonosič musí přinést do 9:00 a umístit jej do přepravky na rampě u školní kuchyně. Naplněné jídlonosiče si mohou vyzvedávat na stejném místě od 11:00. Jídlonosiče nebudou v průběhu dne hlídány.

 

Školní družina

Bude v provozu pro žáky 1.-5. ročníku. Ranní družina (provoz od 6:00) bude rozdělena do 4. oddělení podle ročníků (1.-4. ročník), z provozních důvodů nelze zajistit ranní družinu pro žáky 5. ročníku. Provoz ŠD po vyučování se uskuteční v 6 odděleních (1.A; 1.B; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník). Kroužky v ŠD ani ŠK se z důvodů zachování homogenity skupin nekonají. Školní klub pro žáky 2. stupně se bude konat podle rozvrhu.

Pro žáky 4. a 5. roč. je provoz ŠD z organizačních důvodů zajištěn pouze do 15:30.

 

Vstup třetích osob

Vstup třetích osob do školy (mimo žáky a zaměstnance) je možný pouze v odůvodněných případech po předchozí dohodě se zaměstnanci školy.

Stránky tříd

Projekty

eu
Naše škola realizuje tzv. šablony – projekt Cesta ke vzdělanosti a spolupráci II. Více informací najdete ZDE.


eu

Náš projekt Aby cizí jazyk nebyl cizí, reg. č. projektu 2019-1-CZ01-KA101-061091 PIC 946973074 byl úspěšně schválen a škola jej bude realizovat. Více informací najdete ZDE.


Naše škola podporuje projekt bezpečného internetu Safer Internet Day – více info ZDE
safer

fraus