Informace ze školní jídelny :
Dne 30.6. 2021 děti, které odchází po rozdání vysvědčení domů, nemají v tento den zajištěnou stravu.
Oběd mají možnost mít jen děti, které jdou do družiny.
J. Kutějová, vedoucí ŠJ

Další články