Deváťáci z volitelného předmětu Cvičení z českého jazyka si užili netradiční literaturu, vlastně to byl literární gamebook. Nejprve dostali pracovní list se zadáním, pak si po dvojicích přečetli úvodní text a postupovali dále podle toho, jak se na konci textu rozhodli. Postupně tak prošli netradičním příběhem, vypsali si informace, které na konci zapsali do výstupního dotazníku. Setkali se s některými českými spisovateli, jejich díly a osudy. A protože nám přeje počasí, využili jsme venkovní učebnu.