Od 1. února budou mít žáci naší školy možnost výběru oběda ze dvou jídel. Žáci budou automaticky přihlášeni na první jídlo v jídelníčku. Pokud by měli zájem o druhé jídlo, je třeba tuto volbu minimálně 2 dny předem nahlásit telefonicky, emailem nebo si ji změnit přes aplikaci strava.cz.

V této souvislosti je třeba, abyste dohlédli na to, aby si děti nosily čip. V případě, že čip zapomenou, musí se nahlásit u okénka vedoucí školního stravování. Paní vedoucí jim následně vydá náhradní kartičku s volbou oběda, kterou odevzdají  u výdejního okénka. Paní kuchařky na základě odevzdané kartičky vydají oběd.

Je stále mnoho žáků, kteří často zapomínají čip. Z výše uvedených důvodů by se díky těmto žákům mohly u výdeje stravy tvořit fronty.  Bez kartičky nebo čipu, není možné stravu vydat.

Další články