Zápis se uskuteční bez účasti dětí v období od 12. 4. do 19. 4. 2021. Týká se dětí narozených v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí, které měly odklad školní docházky.

Zákonní zástupci dětí mají tyto možnosti:

  1. možnost:
    V období od 12. 4. 2021 do 19. 4. 2021 bude probíhat elektronická registrace zápisu dětí do 1. ročníku (viz odkaz níže, bude zpřístupněný ve výše uvedeném období). Na základě této registrace obdrží zákonní zástupci dítěte informační email s registračním číslem. V emailu je odkaz na již předvyplněnou žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku. Tuto žádost si stáhnou, doplní (barevná pole), vytisknou, podepíší a doručí škole klasickou poštou, datovou schránkou nebo vhodí do schránky na budově školy (případné dotazy na tel. 724 312 792).

Odkaz pro elektronickou registraci zde.

  1. možnost:
    Zákonný zástupce se dostaví osobně do budovy školy po předchozí telefonické domluvě (tel. 516 498 920) ve dnech 12. 4. až 19. 4. 2021 v době od 7:30 do 14:30. Zákonný zástupce si s sebou přinese rodný list dítěte a svoje psací potřeby. Žádost o přijetí dítěte do 1. roč. vyplní a podepíše na místě. Žádosti bude v tomto okamžiku přiděleno registrační číslo.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod registračními čísly na školním webu a úřední desce školy dne 30. 4. 2021.

Případné žádosti o odklad povinné školní docházky budou vyřizovány následně po ukončení zápisu. Zákonný zástupce se k vyřízení odkladu dostaví osobně do školy po předchozí telefonické domluvě (tel. 776 351 143).

 

Do zahájení elektronické registrace zápisu dětí do 1.třídy zbývá

dní
hodin
minut
sekund

Další články