Cesta ke vzdělanosti a spolupráci

Posted on by

 

CESTA KE VZDĚLANOSTI A SPOLUPRÁCI

CZ.02.3.68/0.0/16_022/0004606

CÍL PROJEKTU

Projekt je zaměřen na následující témata:
·   personální podpora  speciálním  pedagogem,
·   osobnostně sociální a  profesní rozvoj pedagogů zaměřený na čtenářskou gramotnost, cizí jazyky, inkluzi a vzájemnou spolupráci pedagogů školy,
·   podpora extrakurikulárních aktivit formou doučování a čtenářských klubů
·   spolupráce s rodiči žáků.