PP Naše bezvadná třída

Naše škola uspěla ve výzvě Jihomoravského kraje  v dotační oblasti Prevence a požární ochrana v programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2014Náš program Naše bezvadná třída se zaměřil na budování vztahů v kolektivu, společné aktivity pro třídy a také podpora pedagogického sboru v oblasti školení a metodiky.

Realizované aktivity: 

Adaptační pobyty

Pobyty byly určeny především pro stmelení kolektivů v šestém ročníku a také pro třídy vybrané na základě monitoringu. Vybrány byly třídy sedmého ročníku. Třídy měly program připravený psycholožkou Mgr. Michaelou Bosákovou, třídními učitelkami a dalšími vyučujícími. Byl tzv. „šit na míru“ každé třídě.

Fotogalerie

Fotogalerie

Soutěž o erb třídy

Třídy společně v třídnických hodinách a hodinách Vv kreslily erb třídy. Děti musely vymyslet, co na erb dají a společně ho vytvořit. Oceněné třídy získaly diplomy a výtvarné potřeby jako dárky.

Fotogalerie

Den prevence a brannosti

V rámci podpůrných akcí a jako dárek ke Mezinárodnímu dni dětí pořádala naše škola Den  prevence a brannosti. Více info ZDE.

Výběr a nákup metodik a pomůcek

ŠMP Markéta Illová a VP Libuše Mikulášková na základě požadavků vybraly pro náplně třídnických hodin publikace ke komunikaci ve třídě a ke inspiraci na programy třídnických hodin a adaptačních dnů. Dále byly zakoupeny nástěnné obrazy k prevenci rizikového chování v oblasti drog a hra Osobní bezpečí k prevenci chování v rizikových situacích.

Využití metodik k prevenci drogové závislosti ZDE

Školení Šikana

Pro pedagogický sbor bylo připraveno školení na téma sikany od vybraného odborníka Mgr. Romana Pavlovského.

Soutěž o společný obraz třídy

Třídy tentokrát musely vymyslet, jaký společný obraz vytvoří, jestli z portrétů, nebo nakreslených jmen či postaviček. Vybrané tři třídy získaly diplom a výtvarné potřeby jako dárek.

Fotogalerie

Seminář pro žáky 

Pro dvě vybrané třídy byly zorganizovány semináře na téma vztahů v kolektivu a také velmi aktuální téma xenofobie (zejména s ohledem na romskou menšinu). První třída si oživovala pravidla třídy, základy společné práce a skupinovou dynamiku. Druhá třída nahlédla pod pokličku toho, co se skrývá pod termínem xenofobie, rasismus. Nakonec si vyzkoušeli na vlastní kůži, co je to být Rom na interaktivní hře.

Fotogalerie

Soutěž na DOD s tématikou Podzim

V rámci DOD realizovala paní učitelka Mgr. Pavlína Rotalová výtvarnou soutěž pro žáky s tématikou Podzim. Vybraná díla jsou určena k výzdobě školy. Hlasovat tentokrát mohli všichni návštěvníci DOD. A výsledek? 1. místo získala Moira-Catherine Westlake, 2. místo Iveta Holasová a 3. místo Monika Hélová. Ostatní zúčastnění získali pamětní listy a všichni drobné výtvarné odměny. Jejich dílka budou ještě dlouho zdobit naši školu.

Fotogalerie

 

 

Podrobnější informace

Stránky tříd

Projekty

eu
Naše škola realizuje tzv. šablony – projekt Cesta ke vzdělanosti a spolupráci II. Více informací najdete ZDE.


eu

Náš projekt Aby cizí jazyk nebyl cizí, reg. č. projektu 2019-1-CZ01-KA101-061091 PIC 946973074 byl úspěšně schválen a škola jej bude realizovat. Více informací najdete ZDE.


Naše škola podporuje projekt bezpečného internetu Safer Internet Day – více info ZDE
safer

fraus