VŘ 26042016 podlahová krytina II.

Posted on by

Základní škola Velké Opatovice, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu Výměna podlahové krytiny II v učebnách ZŠ Velké Opatovice. 

Výzva a zadávací dokumentace ZDE
Příloha 1a specifikace učeben ZDE
Přílohy 1b, 1c, 1d, 1e technické výkresy 1B   1C   1D   1E
Příloha 2 krycí list ZDE
Příloha 3 čestné prohlášení ZDE
Příloha 4 smlouva o dílo ZDE
Příloha 5 čestné prohlášení o akceptaci podmínek ZDE

Výsledek ZDE