Přehled konaných akcí 2019/2020

Posted on by

Lezecké závody na obtížnost

 Naše lezecká stěna zažila velké závody na obtížnost. Do klání se pustilo celkem 63 závodníků z 10 základních škol v 7. kategoriích. Čekaly je obtížné cesty, stopky a velká konkurence. A jak dopadli naši závodníci?

Chlapci 4. a 5. třída: 3. míst O. Štindl

Dívky 6. a 7. třída: 2. místo M. Nahodilová, 3. místo N. Kroupová

Chlapci 6. a 7. třída: 3. místo D. Dobeš 

Dívky 8. a 9. třída:  2. místo Z. Hauznerová, 3. místo E. Rikanová a K. Jelínková

Chlapci 8. a 9. třída: 3. místo P. Bažant

Recitační soutěž 2. stupně

Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les… Pamatujete? Schválně, kolik bázní ze školních let si vybavíte? Vezmi žlutou tužku, namaluj mi hrušku? Byl pozdní večer, první máj? Zemřela matka, do hrobu dána? Klasikové české poezie i moderní autoři zazněli na školní recitační přehlídce 2. stupně. Pěkné to bylo odpoledne plné poezie. A výsledky klání?

  1. a 7. třída: 1. místo J. Pařízková 6. B, 2. místo S. Petrželková a Š. Prosser 6. A, 3. místo A. Kouřilová 7. B

8. a 9. třída: 1. místo K. Jelínková, 2. místo L. Tománková, 3. místo E. Dufková, všechna jsou z 8. B.

Olympiáda z dějepisu

Také olympiády z dějepisu se zúčastňují žáci 8. a 9. ročníku, protože se jedná o velmi náročnou soutěž, na kterou je nutno se připravovat i samostatně. Zadání jsou totiž často monotematická napříč stoletími – např. léčitelství, rozvoj měst. Letos se úkoly věnovali neklidnému přelomu 19. a 20. století, především první světové válce. Pro osmáky je to složitější, protože toto učivo je teprve čeká, ale nedali se a bojovali.

A výsledky? 1. místo Z. Buňatická 9. A, 2. místo M. Truhlář 9. B, 3. místo L. Tománková 8. B.

Olympiáda z českého jazyka

Mateřský jazyk, ten zvládnu! Ale jak sami víme, ne vždy to bývá s češtinou jednoduché. co zvláštností, záludností či překvapení skrývá náš mateřský jazyk, se přesvědčili žáci 8. a 9. ročníku v letošním školním kole olympiády z českého jazyka. Nejprve je čekala mluvnická část plná úkolů, např. napište ustálené podoby následujících frazémů – pod svícnem bývá nakapáno voskem. Toto je pro některé žáky velmi těžké, s příslovím se setkají opravdu jen ve škole, řada lidí je dnes už nepoužívá, což je velká škoda, jak by určitě pravila paní Kateřina z legendárního Saturnina. Slohová část měla téma Tomu říkám překvapení. Skutečně se některým velmi povedla a překvapilo nás, co si pisatelé za překvapení zvolili. A jaké jsou výsledky?

Letos máme dělená místa: 1. místo Z. Buňatická 9. A, K. Sychrová 9. B, 2. místo M. Živná 8. B, P. Vykydalová 9. B, 3. místo L. Tománková 8. B, M. Koutná 9. B.

Beseda se spisovatelem

4.12. proběhl pro třídy 4.A a 5.A v rámci projektu Cesta ke vzdělanosti a spolupráci II workshop na téma komiks. Scénárista Daniel Vydra vtáhl děti do děje jednotlivých scének a za jeho pomoci se staly tvůrci komiksu.

Projektový den ve škole s instruktory týmu KRAV-MAGA

V úterý si žáci 4. A a 5. A užili den s trenéry týmu KRAV-MAGA. Program byl zaměřen na využití obranného systému k prevenci proti šikaně, jehož cílem bylo: BRAŇTE SE CHYTŘE. Instruktoři žákům představili moderní, praktickou soustavu sebeobranných technik, vedených tak, aby si uměli poradit v nebezpečných situacích. Žáci si pořádně zasportovali, vyzkoušeli si skutečnou disciplínu, zahráli hry a soutěže, kde hlavní roli hrála týmová spolupráce. Ve dvojicích si vyzkoušeli prakticky řešit některé konfliktní situace.


KARTOGRAFICKÉ A GEODETICKÉ DNY

Ve čtvrtek 26. 9. a v pátek 27. 9. 2019 se žáci sedmých až devátých tříd zúčastnili Kartografických a geodetických dnů, které uspořádalo Moravské kartografické centrum Velké Opatovice.

Pro žáky i pro veřejnost byl připraven bohatý program, např. ukázky práce s geodetickými přístroji v terénu, s GPS, s různými druhy map,.. Všichni žáci soutěžili a plnili různé úkoly za drobné odměny.

Akce byla organizačně dobře zajištěna a žákům se líbila. Již teď se těšíme na další ročník.

                                                            Mgr. Zdena Seidlová


DEN EVROPSKÝCH JAZYKŮ – 1. 10. 2019

     Dne 1. 10. 2019 proběhla  v rámci výuky druhých cizích jazyků , tzn. ruského a německého jazyka, projektová hodina, věnovaná Dni evropských jazyků.

     Žáci devátých tříd, kteří se již třetím rokem učí zvolený druhý cizí jazyk, si připravili projekty o  historii, reáliích a slavných osobnostech  Ruska a německy mluvících zemí, tedy Německa, Rakouska a Švýcarska. Ruštináři se zaměřili na přírodní vědy, hudbu,  literaturu, sport, film a předvedli němčinářům ukázku psané azbuky.  Němčináři si připravili zajímavosti o Berlíně, Vídni,  německy mluvících zemích,  hudebních skupinách, sportovcích a vědcích.

     Nejvíce žáky zajímaly informace o tradiční kuchyni v jednotlivých zemích, o specialitách, suvenýrech a zvyklostech. Žáci také prezentovali některá turisticky zajímavá místa, která by se mohla stát místem výletu či dovolené. Němčináři si připravili zábavný kvíz o reáliích, pracovali jsme také s  nástěnnou mapou světa psanou v azbuce.  Tímto projektem jsme propojili výuku cizího jazyka s dalšími předměty, jako např. se zeměpisem, hudební a výtvarnou  výchovou, výchovou k občanství, dějepisem atd.

     Netradiční hodinu jsme společně zakončili hudebními a filmovými ukázkami. Všem zaangažovaným žákům patří za pečlivou přípravu projektů velká pochvala!

                  Mgr. Zdena Seidlová, Mgr. Jaroslava Schichová