Gymnázium Jevíčko je zapojeno do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčovou aktivitou č. 2 – Podpora polytechnického vzdělávání. 

Jedním z cílů projektu je spolupráce s partnerskými ZŠ na projektových dnech. V únoru byli opět pozváni žáci a učitelé naší školy na  projektový den na téma Práce, výkon, energie. Žáci ve skupinách postupně plnili úlohy na pěti stanovištích, které pro ně společně připravili učitelé z obou škol. Žáci sestrojili kladkostroj a pomocí silového čidla Vernier si ověřili platnost volné kladky. Na dalším stanovišti zjišťovali účinnost rychlovarné konvice a spočítali, jak nákladné je uvařit 1 litr vody. Čidlo Vernier bylo využito také v experimentech, které se týkaly zákonu zachování energie, teploty a energie jevů kolem nás. V dalším pokusu se zaměřili na rychlost vystřelené kuličky z airsoftové pistole, kterou zjišťovali pomocí balistického kyvadla. Projektový den propojil teorii z učebnic s praktickým životem. Těšíme se na další spolupráci s Gymnáziem Jevíčko.