Další ze vzdělávacích dní měl název Toulky s přírodou. Bohužel jsme museli změnit místo, protože Pilské údolí je podmáčené a hrozí nebezpečí pádu stromů. Všechny úkoly děti plnily v prostorách Skleníku v Boskovicích. Zopakovaly si při nich matematiku, přírodovědu a zeměpis. Pro některé byly poznatky nové, jiní je lovili hluboko v paměti. Všichni nakonec vše společnými silami zvládli. Sportovní část proběhla na workoutovém hřišti a k dispozici měly děti také hřiště na míčové hry.