Dnes ve Vařeníčku: čtyři týmy a jejich velké finále a předání paní ředitelce, učitelům a sestřičkám v OLÚ Jevíčko. Velké díky patří paní Zdražilové za pomoc při přejezdu na sanatorku.