Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce:

v pondělí 15.11.2021 proběhne v naší škole preventivní screeningové testování žáků antigenními testy na onemocnění covid 19. Žáci se shromáždí u hlavního vchodu, kde si je vyzvedne vyučující v první vyučovací hodině. Pokud by žák nebyl v den testován 15.11. ve škole a přijde v týdnu od 15.11. do 19.11. do školy, nahlásí se na vrátnici. Ve vestibulu školy se otestuje antigenním testem a potom pokračuje do dalších prostor školy.

Testováni nemusí být žáci, kteří:

 • jsou očkovaní (musí být doloženo certifikátem)
 • prodělali onemocnění covid 19 – žáci dodají potvrzení o prodělání nemoci covid 19 ne starší 180 dnů
 • absolvovali PCR test ve zdravotnickém zařízení ne starší 72 hodin
 • absolvovali antigenní test ve zdravotnickém zařízení ne starší 24 hodin

Do školy nemohou přijít žáci, kteří:

 • jsou v karanténě (nařizuje KHS)
 • byli v kontaktu s pozitivně PCR testovaným žákem na covid 19 a jsou objednáni nebo čekají na výsledek PCR testu (tito žáci mohou přijít do školy pouze v případě, že mají PCR test negativní).

Postup školy v případě, že je žák ve škole testován pozitivně antigenním testem:

 • škola kontaktuje zákonného zástupce žáka a vyzve jej, aby si své dítě ve škole vyzvedl a zajistil PCR svého dítěte
 • škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním antigenním testu 
 • zákonný zástupce může pro objednání testu kontaktovat dětského lékaře (žádanka), může ale také dítě přímo objednat ve zvoleném testovacím centru
 • po absolvování PCR testu se žák vrací zpět do školy (negativní test) nebo nastupuje karanténu (nařizuje KHS)
 • pokud pozitivně PCR testovaný žák nebyl v uplynulých 2 dnech v kontaktu s ostatními žáky školy, ostatní žáci školy se neřeší
 • pokud pozitivně PCR testovaný žák byl v kontaktu s ostatními žáky školy, musí tito žáci do izolace a na PCR test
 • škola nahlašuje pozitivně testované žáky ve speciálním hlášení na KHS (antigenně testované i PCR testované) – z toho důvodu musí zákonní zástupci žáka nahlásit škole výsledek PCR testu

Odhlašování obědů:

Při odeslání žáka domů aktivně prosím spolupracujte se ŠJ na odhlašování obědů (škola odhlašuje oběd jen v den pozitivního testu žáka a jeho odeslání domů). Pokud nemáte o oběd zájem, odhlaste žákovi oběd do jeho návratu do školy. Pokud máte o oběd zájem, můžete jej dostat do obědníku, který umístíte ráno do bedny na obědníky na rampě u školní kuchyně. Pokud je pro třídu zavedena distanční výuka, má žák nárok v této době na dotovaný oběd. Pokud třídě není nastavena distanční výuka, platí stejná pravidla jako pro nemoc – první den dotovaný oběd, další dny oběd za plnou cenu. 

Distanční výuka se z organizačních důvodů zavádí v případě, že ve třídě chybí víc než 50% žáků. V ostatních případech bude sice škola žákovi vycházet vstříc (lze zadávat úkoly, případně i další materiály) po dohodě se ZZ.

Další články