Složení školské rady Základní školy Velké Opatovice, příspěvkové organizace pro období 2021 – 2024:

Zástupci zákonných zástupců: Jana Hrdličková, Jana Koutná, Renata Benešová
Zástupci pedagogických pracovníků: Jana Šmídová, David Ševčík, Jiří Říha
Zástupci zřizovatele: Jana Hegerová, Pavel Ševčík, Jiří Špaček 

Zasedání školské rady ze dne 12. 10. 2023 ZDE

Zasedání školské rady ze dne 31. 8. 2023 ZDE

Zasedání školské rady ze dne 29. 9. 2022 ZDE

Zasedání školské rady ze dne 31. 8. 2022 ZDE

Zasedání školské rady ze dne 7. 10. 2021 ZDE

Zápis z ustavující schůze dne 12. 12. 2017 ZDE

Jednací řád školské rady ZDE

Volební řád ZDE

Zápis z jednání školské rady dne 5. 3. 2018 ZDE

Zápis z jednání školské rady dne 4. 10. 2018 ZDE

Zápis z jednání školské rady dne 17. 9. 2019 ZDE

Zápis z jednání školské rady dne 14. 10. 2019 ZDE 

Zápis z jednání školské rady dne 3. 9. 2020 ZDE

Zápis z jednání školské rady dne 8. 10. 2020  ZDE

Zápis z jednání školské rady dne 30. 6. 2021 ZDE

Zápis z jednání školské rady dne 30. 8. 2021 ZDE

Zápis z jednání školské rady dne 7. 10. 2021 ZDE


Složení školské rady Základní školy Velké Opatovice. příspěvkové organizace:

Volby zástupců zákonných zástupců žáků – 12.listopadu 2014 – Olga Grygarová, Olga Bažantová, ing. Eva  Živná.

Volby zástupců pedagogických pracovníků  – 25.listopadu 2014 – Mgr. Markéta Illová, Mgr. Pavla Müllerová, Mgr. Ivona Weigelová.

 Zvolení zástupci zastupitelů města – Slavomír Kafka, Pavel Ševčík, Petr Prosser

Zápis z jednání školské rady ze dne 18. března 2015 – zde. Prezence zde

Zápis z jednání školské rady ze dne 23. června 2015 – zde. Prezence zde

Zápis z jednání školské rady ze dne 31. srpna 2015 – zde. Prezence zde

Zápis z jednání školské rady ze dne 6. října 2015 – ZDE.  Prezence ZDE.

Zápis z jednání školské rady ze dne 1. září 2016 – ZDE Prezence ZDE.

Zápis z jednání školské rady ze dne 12. října 2016 – ZDE Prezence ZDE.

Zápis z jednání školské rady ze dne 31. srpna 2017 – ZDE Prezence ZDE

Zápis z jednání školské rady ze dne 11. října 2017 – ZDE Prezence ZDE

Zápis z jednání školské rady ze dne 25. října 2017 – ZDE Prezence ZDE

Souhrn prezenčních listin – účast členů školské rady na jednáních – ZDE

Jednací řád školské rady potvrzený na ustavující schůzi dne 18. března 2015 ZDE


Zápis z jednání školské rady ze dne 31. srpna 2012 – zde.

Zápis z jednání školské rady ze dne 8. října 2012 – zde.

Zápis z jednání školské rady ze dne 28. srpna 2013 – zde.

Zápis z jednání školské rady ze dne 15. října 2013 – zde.

Zápis z jednání školské rady ze dne 16. ledna 2014 – zde.

Zápis z jednání školské rady ze dne 29. srpna 2014 – zde.

Zápis z jednání školské rady ze dne 9. října 2015 – zde.