Složení školské rady Základní školy Velké Opatovice, příspěvkové organizace pro období 2021 – 2024:

Zástupci zákonných zástupců: Jana Hrdličková, Jana Koutná, Renata Benešová
Zástupci pedagogických pracovníků: Jana Šmídová, David Ševčík, Jiří Říha
Zástupci zřizovatele: Jana Hegerová, Pavel Ševčík, Jiří Špaček 

Zasedání školské rady ze dne 31. 8. 2022 ZDE

Zasedání školské rady ze dne 7. 10. 2021 ZDE

Zápis z ustavující schůze dne 12. 12. 2017 ZDE

Jednací řád školské rady ZDE

Volební řád ZDE

Zápis z jednání školské rady dne 5. 3. 2018 ZDE

Zápis z jednání školské rady dne 4. 10. 2018 ZDE

Zápis z jednání školské rady dne 17. 9. 2019 ZDE

Zápis z jednání školské rady dne 14. 10. 2019 ZDE 

Zápis z jednání školské rady dne 3. 9. 2020 ZDE

Zápis z jednání školské rady dne 8. 10. 2020  ZDE

Zápis z jednání školské rady dne 30. 6. 2021 ZDE

Zápis z jednání školské rady dne 30. 8. 2021 ZDE

Zápis z jednání školské rady dne 7. 10. 2021 ZDE


Složení školské rady Základní školy Velké Opatovice. příspěvkové organizace:

Volby zástupců zákonných zástupců žáků – 12.listopadu 2014 – Olga Grygarová, Olga Bažantová, ing. Eva  Živná.

Volby zástupců pedagogických pracovníků  – 25.listopadu 2014 – Mgr. Markéta Illová, Mgr. Pavla Müllerová, Mgr. Ivona Weigelová.

 Zvolení zástupci zastupitelů města – Slavomír Kafka, Pavel Ševčík, Petr Prosser

Zápis z jednání školské rady ze dne 18. března 2015 – zde. Prezence zde

Zápis z jednání školské rady ze dne 23. června 2015 – zde. Prezence zde

Zápis z jednání školské rady ze dne 31. srpna 2015 – zde. Prezence zde

Zápis z jednání školské rady ze dne 6. října 2015 – ZDE.  Prezence ZDE.

Zápis z jednání školské rady ze dne 1. září 2016 – ZDE Prezence ZDE.

Zápis z jednání školské rady ze dne 12. října 2016 – ZDE Prezence ZDE.

Zápis z jednání školské rady ze dne 31. srpna 2017 – ZDE Prezence ZDE

Zápis z jednání školské rady ze dne 11. října 2017 – ZDE Prezence ZDE

Zápis z jednání školské rady ze dne 25. října 2017 – ZDE Prezence ZDE

Souhrn prezenčních listin – účast členů školské rady na jednáních – ZDE

Jednací řád školské rady potvrzený na ustavující schůzi dne 18. března 2015 ZDE


Zápis z jednání školské rady ze dne 31. srpna 2012 – zde.

Zápis z jednání školské rady ze dne 8. října 2012 – zde.

Zápis z jednání školské rady ze dne 28. srpna 2013 – zde.

Zápis z jednání školské rady ze dne 15. října 2013 – zde.

Zápis z jednání školské rady ze dne 16. ledna 2014 – zde.

Zápis z jednání školské rady ze dne 29. srpna 2014 – zde.

Zápis z jednání školské rady ze dne 9. října 2015 – zde.