SRPŠ 

kontaktní email srpsvo@seznam.cz

V rámci akcí pořádaných SRPŠ budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Spolek nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,
SRPŠ Velké Opatovice (Spolek rodičů a přátel školy Velké Opatovice při Základní škole) vybírá
na školní rok 2023/2024 příspěvek ve výši 250 Kč na dítě (platí pouze 1 nejmladší dítě z celé
rodiny) navštěvující ZŠ Velké Opatovice.
Tyto vybrané příspěvky jsou dle návrhu rozpočtu použité jako příspěvky pro děti ZŠ Velké
Opatovice na jejich aktivity. Jsou to např. příspěvky na dopravné pro žáky, kteří reprezentují
naši školu při různých soutěžích (sportovní, vědomostní aj), příspěvky na preventivní programy
pro děti, příspěvky na nákup odměn pro soutěžící děti při pořádání soutěží naší školou,
příspěvky na školní knihovnu, příspěvky pro děti při zápisu do 1. tříd, pořádání kroužků SRPŠ,
pořádání Dětského dne aj.
Příspěvek vybírá třídní učitel, uhraďte jej do 15.11.2023. Podrobný rozpis schváleného
rozpočtu na rok 2023/2024 najdete ZDE.

Nabídka kroužků SRPŠ a přihláška ZDE

Školní rok 2022/2023

Členové výboru spolku:
SOUČEK ALEŠ – předseda

ZEMÁNKOVÁ VĚRA – místopředsedkyně

GERBRICHOVÁ KATEŘINA – členka výboru

Kontaktní osoba mezi ZŠ a SRPŠ:
KORBELOVÁ KAMILA

Nabídka kroužků a přihláška ke stažení ZDE

Plán hospodaření SRPŠ 2022-2023

Hospodaření SRPŠ 2021-2022


Školní rok 2021/2022

Přehled nových kroužků SRPŠ ZDE

Návratka pro žáky ZDE

Návrh rozpočtu ZDE

Hospodaření ZDE

Zápis ze schůze 7. 10. 2021 ZDE

Zápis ze schůze 11. 11. 2021 ZDE

Školní rok 2020/2021

Přehled nových kroužků SRPŠ ZDE


Školní rok 2019/2020

Přehled nových kroužků SRPŠ ZDE

Vážení rodiče, vybíráme  příspěvek do SRPŠ Velké Opatovice, z. s.  na školní rok 2019/2020 ve výši 200 Kč na dítě (platí pouze 1 nejmladší dítě z celé rodiny) ve škole. Tyto vybrané příspěvky jsou dle návrhu rozpočtu použité jako příspěvky pro děti na jejich aktivity. Jsou to např. příspěvky na dopravné pro žáky, kteří reprezentují naši školu při různých soutěžích, příspěvek na preventivní programy, příspěvky na nákup odměn pro soutěžící děti při pořádání soutěží naší školou, příspěvek na školní knihovnu, apod. Příspěvek vybírá třídní učitel, uhraďte jej do 29. 11. 2019.

Hospodaření 2018/2019 ZDE

Plán rozpočtu ZDE


Školní rok 2018/2019

Vážení rodiče, vybíráme příspěvek do SRPŠ Velké Opatovice, na školní rok 2018/2019   ve výši 200 Kč na dítě (platí pouze 1 nejmladší dítě z celé rodiny) ve škole. Tyto vybrané příspěvky jsou dle návrhu rozpočtu použité jako příspěvky pro děti na jejich aktivity. Jsou to např. příspěvky na dopravné pro žáky, kteří reprezentují naši školu při různých soutěžích, příspěvek na preventivní programy, příspěvky na nákup odměn pro soutěžící děti při pořádání soutěží naší školou, dárky dětem při pořádání MDD, příspěvek na školní knihovnu, pořízení sedacích boxů na chodby ZŠ apod. Příspěvek vybírá třídní učitel, uhraďte jej do 30. 11. 2018. Podrobný soupis schváleného rozpočtu na rok 2018/2019 je uveřejněn na internetových stránkách www.zsvelkeopatovice.cz.                         Děkujeme SRPŠ Velké Opatovice

Zápis z výroční schůze ZDE

Hospodaření 2017/2018 ZDE

Rozpočet 2018/2019 ZDE

Výroční zpráva SRPŠ ZDE

Informace ZDE

AKTUÁLNÍ! Nabídka kroužků plavání ZDE

Informace ke sběrové soutěži  2018 ZDE

Nové kroužky 2018 ZDE
Přihlášky do kroužků ZDE


Školní rok 2017/2018
Vážení rodiče,
vybíráme příspěvek do SRPŠ Velké Opatovice na školní rok 2017/2018 ve výši 200 Kč na dítě (platí pouze 1 nejmladší dítě z celé rodiny) ve škole. Tyto vybrané příspěvky jsou dle návrhu rozpočtu použité jako příspěvky pro děti na jejich aktivity.
Jsou to např. příspěvky na dopravné pro žáky, kteří reprezentují naši školu při různých soutěžích, příspěvek na preventivní programy, příspěvky na nákup odměn pro soutěžící děti při pořádání soutěží naší školou, dárky dětem při pořádání MDD, příspěvek na školní knihovnu, příspěvek na pořádání olympiády 1. tříd apod. Příspěvek vybírá třídní učitel, uhraďte jej do 30. 11. 2017. Podrobný soupis schváleného rozpočtu na rok 2017/2018 je uveřejněn na internetových stránkách www.zsvelkeopatovice.cz.
Děkujeme
SRPŠ Velké Opatovice
Výroční schůze – zápis ZDE
Hospodaření ve školním roce 2016/2017 ZDE
Plán hospodaření na školní rok 2017/2018 ZDE


Školní rok 2016/2017

Zápis z výroční schůze SRPŠ dne 11. 10. 2016 ZDE
Oznámení pro zákonné zástupce žáků o výběru příspěvku ZDE
Zpráva o hospodaření SRPŠ ZDE
Plán rozpočtu na školní rok 2016/2017 ZDE
AKTUÁLNĚ! VYHLÁŠENÍ NOVÉ SBĚROVÉ SOUTĚŽE šk. rok 2016/2017 ZDE!
AKTUÁLNĚ! Nové kroužky SRPŠ pro šk. rok. 2016/2017 ZDE!


Školní rok 2015/2016

Vyhodnocení sběrové soutěže ZDE
Výroční zpráva SRPŠ za školní rok 2015/2016 ZDE
Zápis z výroční schůze ZDE
Hospodaření za školní rok 2014-2015 ZDE
Plán rozpočtu na školní rok 2015-2016 ZDE


Zápis z výroční schůze výboru SRPŠ dne 12. listopadu 2014 – ZDE

Seznam třídních důvěrníků SRPŠ pro školní rok 2014/2015 ZDE