SRPŠ

SRPŠ 

kontaktní email srpsvo@seznam.cz

V rámci akcí pořádaných SRPŠ budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Spolek nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Školní rok 2020/2021

Přehled nových kroužků SRPŠ ZDE


Školní rok 2019/2020

Přehled nových kroužků SRPŠ ZDE

Vážení rodiče, vybíráme  příspěvek do SRPŠ Velké Opatovice, z. s.  na školní rok 2019/2020 ve výši 200 Kč na dítě (platí pouze 1 nejmladší dítě z celé rodiny) ve škole. Tyto vybrané příspěvky jsou dle návrhu rozpočtu použité jako příspěvky pro děti na jejich aktivity. Jsou to např. příspěvky na dopravné pro žáky, kteří reprezentují naši školu při různých soutěžích, příspěvek na preventivní programy, příspěvky na nákup odměn pro soutěžící děti při pořádání soutěží naší školou, příspěvek na školní knihovnu, apod. Příspěvek vybírá třídní učitel, uhraďte jej do 29. 11. 2019.

Hospodaření 2018/2019 ZDE

Plán rozpočtu ZDE


Školní rok 2018/2019

Vážení rodiče, vybíráme příspěvek do SRPŠ Velké Opatovice, na školní rok 2018/2019   ve výši 200 Kč na dítě (platí pouze 1 nejmladší dítě z celé rodiny) ve škole. Tyto vybrané příspěvky jsou dle návrhu rozpočtu použité jako příspěvky pro děti na jejich aktivity. Jsou to např. příspěvky na dopravné pro žáky, kteří reprezentují naši školu při různých soutěžích, příspěvek na preventivní programy, příspěvky na nákup odměn pro soutěžící děti při pořádání soutěží naší školou, dárky dětem při pořádání MDD, příspěvek na školní knihovnu, pořízení sedacích boxů na chodby ZŠ apod. Příspěvek vybírá třídní učitel, uhraďte jej do 30. 11. 2018. Podrobný soupis schváleného rozpočtu na rok 2018/2019 je uveřejněn na internetových stránkách www.zsvelkeopatovice.cz.                         Děkujeme SRPŠ Velké Opatovice

Zápis z výroční schůze ZDE

Hospodaření 2017/2018 ZDE

Rozpočet 2018/2019 ZDE

Výroční zpráva SRPŠ ZDE

Informace ZDE

AKTUÁLNÍ! Nabídka kroužků plavání ZDE

Informace ke sběrové soutěži  2018 ZDE

Nové kroužky 2018 ZDE
Přihlášky do kroužků ZDE


Školní rok 2017/2018
Vážení rodiče,
vybíráme příspěvek do SRPŠ Velké Opatovice na školní rok 2017/2018 ve výši 200 Kč na dítě (platí pouze 1 nejmladší dítě z celé rodiny) ve škole. Tyto vybrané příspěvky jsou dle návrhu rozpočtu použité jako příspěvky pro děti na jejich aktivity.
Jsou to např. příspěvky na dopravné pro žáky, kteří reprezentují naši školu při různých soutěžích, příspěvek na preventivní programy, příspěvky na nákup odměn pro soutěžící děti při pořádání soutěží naší školou, dárky dětem při pořádání MDD, příspěvek na školní knihovnu, příspěvek na pořádání olympiády 1. tříd apod. Příspěvek vybírá třídní učitel, uhraďte jej do 30. 11. 2017. Podrobný soupis schváleného rozpočtu na rok 2017/2018 je uveřejněn na internetových stránkách www.zsvelkeopatovice.cz.
Děkujeme
SRPŠ Velké Opatovice
Výroční schůze – zápis ZDE
Hospodaření ve školním roce 2016/2017 ZDE
Plán hospodaření na školní rok 2017/2018 ZDE


Školní rok 2016/2017

Zápis z výroční schůze SRPŠ dne 11. 10. 2016 ZDE
Oznámení pro zákonné zástupce žáků o výběru příspěvku ZDE
Zpráva o hospodaření SRPŠ ZDE
Plán rozpočtu na školní rok 2016/2017 ZDE
AKTUÁLNĚ! VYHLÁŠENÍ NOVÉ SBĚROVÉ SOUTĚŽE šk. rok 2016/2017 ZDE!
AKTUÁLNĚ! Nové kroužky SRPŠ pro šk. rok. 2016/2017 ZDE!


Školní rok 2015/2016

Vyhodnocení sběrové soutěže ZDE
Výroční zpráva SRPŠ za školní rok 2015/2016 ZDE
Zápis z výroční schůze ZDE
Hospodaření za školní rok 2014-2015 ZDE
Plán rozpočtu na školní rok 2015-2016 ZDE


Zápis z výroční schůze výboru SRPŠ dne 12. listopadu 2014 – ZDE

Seznam třídních důvěrníků SRPŠ pro školní rok 2014/2015 ZDE 


Stránky tříd

Projekty

eu
Naše škola realizuje tzv. šablony – projekt Cesta ke vzdělanosti a spolupráci II. Více informací najdete ZDE.


eu

Náš projekt Aby cizí jazyk nebyl cizí, reg. č. projektu 2019-1-CZ01-KA101-061091 PIC 946973074 byl úspěšně schválen a škola jej bude realizovat. Více informací najdete ZDE.


Naše škola podporuje projekt bezpečného internetu Safer Internet Day – více info ZDE
safer

fraus