Erasmus+

Odkaz na stránku projektu Erasmus+ 2023 – 2027.

 

Projekty OP VVV

eu

PROJEKT OPV JAN AMOS KOMENSKÝ

Šablona Inovativní vzdělávání

Stolístek

Mobilní planetárium

PROJEKT MAS IV ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ V ORP BOSKOVICE

Naše škola je zapojena do projektu MAP IV rozvoje vzdělávání v ORP Boskovice, realizační číslo projektu CZ.02.02.XX/00/23_017/0008136. Projekt je realizován od 1. 12. 2023 do 31. 12. 2025.

Cílem projektu je podpořit společné plánování a sdílení aktivit v území a navázat na úspěšné projekty  MAP I – III v ORP Boskovice. Projekt také usiluje o zvýšení kvality vzdělávání zapojených ZŠ, MŠ a ZUŠ.

Cílem je i nadále podporovat vzájemnou spolupráci škol, zřizovatelů a ostatních aktérů ve vzdělávání, včetně organizací neformálního. Projekt bude cílit na podporu pedagogů, žáků, rodičů a dalších cílových skupin formou implementačních aktivit. Důraz je kladen na spolupráci a sdílení zkušeností.

Pro více informací o projektu a jednotlivých aktivitách navštivte webové stránky projektu dostupné ZDE.

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

CESTA KE VZDĚLANOSTI A SPOLUPRÁCI III CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021366

eTwinningový projekt B. B. C. Building Bridges Creatively – podzim 2021 až léto 2022 více informací  ZDE

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje II  + Plakát k projektu

Podpora jazykového vzdělávání
Jazykové a technické vzdělávání
Nové trendy ve výuce cizích jazyků
Lepší start
Inovativní metody ve výuce prvouky, vlastivědy a zeměpisu

Cesta ke vzdělanosti a spolupráci II. Více informací najdete ZDE.

Projekt Erasmus+eu

Aby cizí jazyk nebyl cizí, reg. č. projektu 2019-1-CZ01-KA101-061091 PIC 946973074 – více informací najdete ZDE.

 

Další projekty a partnerství

Naše škola podporuje projekt bezpečného internetu Safer Internet Day – více info ZDE

safer

fraus

Ovoce a zelenina do škol