Základní škola Velké Opatovice

Nabídka vzdělávacích aktivit pro žáky pod záštitou AŠSK a MŠMT pořádané naší školou.

Nabízíme pro žáky v druhé polovině srpna možnost vzdělávacích aktivit – tematicky zaměřených dnů, které vedou jako lektoři naši pedagogové. Každý den je jinak zaměřený, dopoledne se konají naukové aktivity, odpoledne pak sportovní. Celý den je zdarma, včetně stravování, jízdného a vstupů. Počet dětí ve skupině je maximálně 15, dítě se může přihlásit na víc aktivit, při velkém zájmu budeme preferovat tzv. prioritní volbu. Nabídka aktivit je uvedena v online přihlášce ZDE.

Přehled aktivit:

18. srpna Honba za pokladem (5. – 7. ročník)

19. srpna Putování za Krchomilkou (4. – 5. ročník) – 2 skupiny

20. srpna GeoMath Project (6. – 8. ročník)

21. srpna 2020 Tajemství zámku Boskovice (4. – 7. ročník)

24. srpna Cesta do pravěku (4. – 7. ročník)

25. srpna Robinson ve městě (3. – 4. ročník)

26. srpna Tik tak, co se nikdy nezastaví? (3. – 5. ročník)

26. srpna Není školka jako školka (2. – 4. ročník)

27. srpna Jevíčko známé i neznámé (3. – 5. ročník)

27. srpna Putování za tajemstvím zakletého kočáru (1. – 3. ročník)

28. srpna Indiáni z Opatek (1. – 2. ročník)

Po uzavření přihlášek dostanou všichni přihlášení email s instrukcemi. Více informací ZDE.

Pozor – důležitá informace pro žáky 9.roč.:

fotografie z 22.6.2020 již byly dodány do školy. Žáci 9.roč. roč. si je mohou vyzvednout u vchodu do tělocvičny v úterý 7.7.2020 v době od 14:00 do 15:00 nebo ve čtvrtek 9.7.2020 v době od 8:00 do 9:00.

Pokud si fotografie nemůžete v těchto termínech vyzvednout, kontaktujte p. zástupkyni na emailu: zastupce@zsvelkeopatovice.cz

Žáci ostatních ročníků si fotografie převezmou na začátku září.


Nabídka ŠD v době ředitelského volna 1. 9. – 4. 9. 2020 – online formulář ZDE


Nová soutěž MAS Boskovicko Plus k výročí 500 let od úmrtí Ladislava z Boskovic

Ladislav z Boskovic

Škola nebude pronajímat žádné své prostory pro další subjekty do odvolání! Děkujeme za pochopení.


Od 17.3.2020 do odvolání je na doporučení zřizovatele uzavřen také sportovní areál ZŠ Velké Opatovice.


Pro domácí procvičování, vyhledávání slovíček, pravidel nebo definicí můžete využít i odkaz v sekci Pro žáky – Užitečné webové stránky – domácí příprava. Odkaz ZDE.


MAS Boskovicko Plus organizuje řadu akcí i pro rodiče, více informací najdete na nové stránce v sekci Pro rodiče – MAS Boskovicko. Přímý přechod ZDE.


Základní škola Velké Opatovice, příspěvková organizace upozorňuje, že je povinna ze zákona poskytovat součinnost orgánům státní správy (OSPOD) a orgánům činným v trestním řízení (Policie ČR) i v případech, kdy se nejedná o událost související s provozem školy. 


Veškeré informace k novým kroužkům, o výroční schůzi SRPŠ a zprávu o hospodaření a rozpočet najdete na stránce SRPŠ ZDE

Veškeré informace o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) najdete v sekci O škole – Dokumenty – GDPR. Přímý přechod ZDE.

Prosíme rodiče dětí, které půjdou na vyšetření do PPP nebo SPC, aby nás informovali o termínu vyšetření ( tel.: 1. st.: 516 498 929, 2. st.: 516 498 931). Důvodem je zaslání podkladů pro vyšetření ze strany školy. Pokud je Vaše dítě trvale v péči PPP nebo SPC, hlídejte si prosím termín kontrolního vyšetření a objednejte se s dostatečným předstihem. Děkujeme.

Stránky tříd

Projekty

eu
Naše škola realizuje tzv. šablony – projekt Cesta ke vzdělanosti a spolupráci II. Více informací najdete ZDE.


eu

Náš projekt Aby cizí jazyk nebyl cizí, reg. č. projektu 2019-1-CZ01-KA101-061091 PIC 946973074 byl úspěšně schválen a škola jej bude realizovat. Více informací najdete ZDE.


Naše škola podporuje projekt bezpečného internetu Safer Internet Day – více info ZDE
safer

fraus