Jídelna

Jídelníček

Seznam alergenů ZDE

týden 11. 1. – 15. 1. 2021
týden 18. 1. – 22. 1. 2020
týden 25. 1. – 29. 1. 2021
týden 1. 2. – 5. 2. 2021
týden 8. 2. – 12. 2. 2021
týden 15. 2. – 19. 2. 2021
týden 1. 3. – 5. 3. 2021

POZOR!

Sdělení pro rodiče dětí, které se stravují ve školní jídelně

Jelikož platíte dětem  stravné za skutečně odebrané obědy, tedy dítě chodí na stravu a ještě ji nemá zaplacenou, budeme od školního roku 2015/2016 vybírat zálohu na stravné ve výši
500 Kč na žáka, která Vám bude sražena inkasem  k 15. září 2017 z Vašeho účtu. Tato záloha bude celou dobu školní docházky uložena na kontě dítěte a v 9. ročníku nebo při ukončení docházky na naší škole vrácena.

Přihláška ke stravování

POZOR! AKTUALIZOVÁNO!

Vážení rodiče, věnujte pozornost tomuto letáku ZDE

A JE TO TADY! RECEPTY ZE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ!

Školní jídelna připravuje každý den vyučování přesnídávky a obědy podle zásad správné výživy a spotřebních košů dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování, vydané MŠMT.

Strávníci jsou rozděleni do kategorií podle věku (podle věku dosaženém ve školním roce):

žák od 7 do 10 let (včetně žáka do 6 let) cena oběda 22 Kč
žák od 11 do 14 let cena oběda 24 Kč
žák nad 15 let, dospělý cena oběda 26 Kč
cena přesnídávky jednotná 10 Kč

Žák má nárok na dotovanou cenu pouze v první den nemoci, další dny je strava účtována plnou cenou. Oběd do jídlonosičů je možný ve stanovené časy. Pro vstup do jídelny prosíme rodiče, aby používali vchod u tělocvičny. Z hygienických důvodů se obědy do jídlonosičů vydávají v době mimo výdej oběda strávníkům: 10:30 – 10:45, 12:00 – 12:15, 13:00 – 13:15. Viz pravidla stravování . Odhlašování strava je možné ten den nejpozději do 6:15 osobně, písemně, telefonicky ¨včetně záznamníku (516498938), emailem (jidelna@zsvelkeopatovice.cz).

Obědy se vydávají do 13:50!

K výdeji stravy je nutný čip nebo čipová karta!

Platba za stravu je možná bezhotovostně a hotově.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ ZDE

PRAVIDLA STRAVOVÁNÍ V ŠJ

Školní rok 2020/2021
Stravné březen 2021:

přesnídávka 230 Kč
obědy  7 – 10 let 506 Kč
obědy 11 – 14 let 552 Kč
oběd nad 15 let 598 Kč

Dobrou chuť vám přeje kolektiv pracovnic školní jídelny:

Jaroslava Kutějová – vedoucí školního stravování
Jana Hrdličková – hlavní kuchařka
Ludmila Smolková – kuchařka
Ludmila Hauptová – kuchařka
Michaela Brücknerová – kuchařka
Jaroslava Dokoupilová – kuchařka

Podrobnější informace

Stránky tříd

Projekty

eu
Naše škola realizuje tzv. šablony – projekt Cesta ke vzdělanosti a spolupráci II. Více informací najdete ZDE.


eu

Náš projekt Aby cizí jazyk nebyl cizí, reg. č. projektu 2019-1-CZ01-KA101-061091 PIC 946973074 byl úspěšně schválen a škola jej bude realizovat. Více informací najdete ZDE.


Naše škola podporuje projekt bezpečného internetu Safer Internet Day – více info ZDE
safer

fraus