Jídelníček

týden 24. 4 – 29. 4. 2022

týden 2. 5. – 6. 5. 2022

týden 9. 5. – 13. 5. 2022

týden 16. 5. – 20. 5. 2022

týden 23. 5. – 27. 5. 2022

týden 30. 5. – 3. 6. 2022

týden 6. 6. – 10. 6. 2022

týden 13. 6. – 17. 6. 2022

týden 20. 6. – 24. 6. 2022

POZOR!

Sdělení pro rodiče dětí, které se stravují ve školní jídelně
Jelikož platíte dětem  stravné za skutečně odebrané obědy, tedy dítě chodí na stravu a ještě ji nemá zaplacenou, budeme od školního roku 2015/2016 vybírat zálohu na stravné ve výši
500 Kč na žáka, která Vám bude sražena inkasem  k 15. září 2017 z Vašeho účtu. Tato záloha bude celou dobu školní docházky uložena na kontě dítěte a v 9. ročníku nebo při ukončení docházky na naší škole vrácena.

Přihláška ke stravování

Vážení rodiče, věnujte pozornost tomuto letáku ZDE

Informace ke skladbě jídelníčku ZDE 

A JE TO TADY! RECEPTY ZE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ!

Školní jídelna připravuje každý den vyučování přesnídávky a obědy podle zásad správné výživy a spotřebních košů dle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování, vydané MŠMT.

Strávníci jsou rozděleni do kategorií podle věku (podle věku dosaženém ve školním roce):

žák od 7 do 10 let (včetně žáka do 6 let) cena oběda 22 Kč
žák od 11 do 14 let cena oběda 24 Kč
žák nad 15 let, dospělý cena oběda 26 Kč
cena přesnídávky jednotná 10 Kč  

Žák má nárok na dotovanou cenu pouze v první den nemoci, další dny je strava účtována plnou cenou. Oběd do jídlonosičů je možný ve stanovené časy. Pro vstup do jídelny prosíme rodiče, aby používali vchod u tělocvičny. Z hygienických důvodů se obědy do jídlonosičů vydávají v době mimo výdej oběda strávníkům: 10:30 – 10:45, 12:00 – 12:15, 13:00 – 13:15. Viz pravidla stravování . Odhlašování strava je možné ten den nejpozději do 6:15 osobně, písemně, telefonicky ¨včetně záznamníku (516498938), emailem (jidelna@zsvelkeopatovice.cz).

Obědy se vydávají do 14:00!

K výdeji stravy je nutný čip nebo čipová karta!

Platba za stravu je možná bezhotovostně a hotově.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ ZDE

PRAVIDLA STRAVOVÁNÍ V ŠJ

Školní rok 2021/2022
Stravné únor 2022:

přesnídávka 180 Kč
obědy  7 – 10 let 396 Kč
obědy 11 – 14 let 432 Kč
oběd nad 15 let 468 Kč
   
stravné se vybírá 30. 5. – 31. 5. od 7:45 do 11:30  

Dobrou chuť vám přeje kolektiv pracovnic školní jídelny:

Jaroslava Kutějová – vedoucí školního stravování
Jana Hrdličková – hlavní kuchařka
Ludmila Smolková – kuchařka
Ludmila Hauptová – kuchařka
Michaela Brücknerová – kuchařka
Jaroslava Dokoupilová – kuchařka