Přímý odkaz na stránky školní družiny a školního klubuZDE

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • Školní družina je součástí školy, je umístěna v samostatných přízemních prostorách školy. Ve školní družině je 5 oddělení (Žabky, Veverky, Broučci, Lišáci, Myšáci).
 • Děti jsou do oddělení rozděleny podle věku a tříd, do kterých chodí, aby byli kamarádi pohromadě. Děti prvních tříd jsou v samostatném oddělení. Paní vychovatelky si prvňáčky přebírají již na obědě.
 • Provoz družiny: ráno od 6.00 do 7.35 hodin odpoledne od 11.35 do 17.00 hodin (po-čt), do 16.30 hodin (pá)
 • RANNÍ DRUŽINA: rodiče mohou využívat dle svých potřeb a děti přivádět v průběhu celé ranní družiny
 • ODPOLEDNÍ DRUŽINA: 
 • od ukončení vyučování do 14.30 hodin probíhá činnost v jednotlivých odděleních a rodiče určují odchod dítěte týdenním rozpisem. V případě odchodů do ZUŠ, náboženství a dalších zájmových útvarů si prvňáčky většinou vyzvedávají vyučující
 • od 14.30 hodin jsou z důvodu nižšího počtu ve třídách oddělení postupně spojovány
 • Činnost ve školní družině je různorodá. Snažíme se všestrannou činností zaujmout širokou škálu zájmů dětí. Pracujeme podle měsíčních námětů a k tomu jsou také dané činnosti směřovány. 
 • Děti mohou využívat školní družinu k pravidelné denní docházce, ale také pouze některé     dny v týdnu podle potřeby. Např., když čekají na výuku v ZUŠ, na náboženství nebo na zájmové kroužky. Nabídku kroužků děti obdrží hned první den nástupu do školy. 
 • Kroužky školní družiny probíhají v odpoledních hodinách, převážně v době od 14.30 hod. Pro prvňáčky nabízíme např. taneční kroužek, všeumílek, angličtinu hrou, družináček. 
 • V době před školními prázdninami a ředitelským volnem obdržíte nabídku pobytu Vašeho dítěte ve školní družině. Nabídka probíhá formou elektronického přihlášení na stránkách školy. V případě, že nemáte možnost internetového připojení, prosíme, abyste nám tuto skutečnost oznámili, a obdržíte nabídku v papírové podobě. 
 • K přihlášení do školní družiny slouží přihlašovací formulář. Ten platí vždy na jeden školní rok. 
 • Ke komunikaci s rodiči slouží deníček, který děti dostanou v září. Slouží ke vzkazům (např. uvolnění dítěte ze ŠD v jinou dobu, než je domluveno), ale především k omluvenkám, které musí být vždy písemné. 
 • Omlouvání nepřítomnosti:

– v případě nemoci dítěte komunikujeme s třídním učitelem, nemusíte omlouvat

– v případě odchodu dítěte po obědě nebo v jiný čas, než je určeno rodiči v deníčku – VÝHRADNĚ PÍSEMNĚ nebo OSOBNÍ VYZVEDNUTÍ DÍTĚTE RODIČI! Je to z důvodu bezpečnosti dětí. Nebudeme brát v potaz telefonické omlouvání, omluvenky pomocí sms ani e-mailem! Do omluvenky v deníčku uveďte datum a čas odchodu dítěte a Váš podpis.

 • Poplatek za školní družinu se hradí 2x ročně (v září za září až prosinec a v lednu za leden až červen). Poplatek činí 100,-Kč za měsíc (400,- Kč v září a 600,- Kč v lednu). Zápisné můžete hradit hotově či přes účet (číslo účtu a variabilní symbol nalepíme dětem do deníčku). Pokud je dítě zapsáno ve školní družině, nehradí již zápisné do kroužků školní družiny. Vybraná částka slouží na neinvestiční náklady, tj. pomůcky do zájm. činností (výkresy, papíry, barvy, hračky a další). 
 • Pokud pobíráte dávky hmotné nouze, či dávky na bydlení, můžete zažádat na ředitelství školy o úlevu od platby školného za školní družinu a toto doložit přiznáním dávek. Dávky se dokládají každé čtvrtletí.
 • Doporučujeme, zejména u dětí z prvních tříd, převlečení (rádi si hrají na zemi, v teplejším období využíváme školní hřiště). V zimě, když je sníh, oteplovačky.
 • Děti, které pobývají ve školní družině delší dobu a potom jim následují např. ještě kroužky, by měly nosit vydatnější svačinu.
 • Pokud byste cokoli potřebovali, můžete se na nás obrátit telefonicky nebo osobně v době provozu školní družiny (tel.: 516498921, 702593845). Můžete využít také e-mailovou adresu krepelova@zsvelkeopatovice.cz

Jana Křepelová, vedoucí vychovatelka