DOKUMENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELKÉ OPATOVICE

Zde naleznete všechny důležité dokumenty školy.
Dále zde naleznete formuláře pro uvolnění žáka/žákyně ze školy nebo z předmětu Tv. Tyto si můžete stáhnout, vyplnit a odeslat do školy. Děkujeme, že tuto službu využijete.

Zřizovací listina ZDE

Výpis správního řízení ZDE

Rozhodnutí JmKÚ ZDE

Školní řád /pdf/

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Směrnice o ochraně oznamovatelů

Vzdělávací programy:

ŠVP Základní škola Velké Opatovice, příspěvková organizace

ŠVP školní družiny /pdf/

ŠVP školního klubu /pdf/

Výroční zprávy školy

Výroční zpráva školy 2022/2023 (pdf)

Výroční zpráva školy 2021/2022 (pdf)

Výroční zpráva školy 2020/2021 (pdf)

Výroční zpráva školy 2019/2020 (pdf)

Výroční zpráva školy 2017/2018 (pdf)

Výroční zpráva školy 2016/2017 /pdf/

Výroční zpráva školy 2015/2016 /pdf/

Výroční zpráva školy 2014/2015 /pdf/

Výroční zpráva školy 2013/2014 /pdf/

Výroční zpráva školy 2012/2013 /pdf/

Dokumenty pro zákonné zástupce

Čestné prohlášení  – covid 19 ZDE (docx)  ZDE (pdf)

Uvolnění z Tv /pdf/

Uvolnění z výuky – dovolená /pdf/

Žádost o odklad školní docházky /pdf/

Zápisní lístek pro školní rok 2018-2019

Žádost o přijetí /pdf/

Žádost o přestup (pdf/

Žádost o pokračování ve studiu (rtf)

Žádost o slovní hodnocení (rtf)

Zápisní lístek do školní družiny /pdf/ 

Souhlas k zápisnímu lístku ŠD

Zápisní lístek do školního klubu /pdf/

Přihláška ke stravování ve ŠJ /pdf/

Přihlašovací lístek do zájmového útvaru ŠD, ŠK /pdf/

Odkaz na zákony vážící se ke školství