Výchovné poradenství

výchovná poradkyně Mgr. Libuše Mikulášková

tel.: 516 498 931, email: mikulaskova@zsvelkeopatovice.cz

konzultační hodiny čtvrtek 8:00 – 8:40, úterý 15:15 – 15:45 (po telefonické domluvě)

Aktuální přehled ZDE
Od 7. 1. do 11. 1. v době od 8:00 do 14:30 si ve vrátnici školy vyzvedněte přihlášky na SŠ!

POZOR! Do 28. 1. 2021 je nutno odevzdat  vyplněnou a potvrzenou přihlášku od lékaře příslušnému TU nebo na vrátnici školy.
17. 2.  – 19. 2. 2021 je nutné si vyzvednout  potvrzené přihlášky a zápisové lístky na SŠ. V případě, že termín nevyhovuje, je třeba si s ředitelstvím školy domluvit termín náhradní.

POZOR! PŘIHLÁŠKY MUSÍ BÝT NA SŠ (POSLAT K RUKÁM ŘEDITELE SŠ) 1. BŘEZNA 2021!

Aktuální informace z MŠMT k přijímacímu řízení na SŠ ZDE

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE KONÁNÍ JEDNOTNÝCH TESTŮ V RÁMCI JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2021:
Typ studia                                    1. termín                                   2. termín
pro 9. ročník                                 3. 5. 2021                                 4. 5. 2021
víceletá gymnázia                         5. 5. 2021                                 6. 5. 2021
náhradní termíny                                                      

Formuláře aktuálních přihlášek ZDE

Informace k zápisovým lístkům ZDE

POZOR! Informace k jednotným přijímacím zkouškám ZDE

POZOR! Informace k přijímacímu řízení – žák se SVP ZDE

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA SŠ – PŘEHLED ZDE

Odkaz na web MŠMT ZDE.

Stále hledáte obor? pomůže vám iPortal.cz od ČŠI –  ZDE

Dvě přihlášky na střední školy získáte na schůzce ve škole.