Výchovné poradenství

výchovná poradkyně Mgr. Libuše Mikulášková

tel.: 516 498 931, email: mikulaskova@zsvelkeopatovice.cz

konzultační hodiny pondělí 9:00 . 10:40, úterý 11:40 – 12:40, středa 15:00 – 15:30 (po telefonické domluvě)

Aktuální přehled ZDE
Aktuální informace z MŠMT ke stažení ZDE.

Dne  20.10.2021 proběhne v 9. třídách beseda se zástupcem VOŠ ekonomické a zdravotnické a SŠ Boskovice, příspěvková organizace ( v rámci odpoledního vyučování).
 
 
Dne 1.11.2021 proběhne beseda s pracovníkem Úřadu práce v Blansku  určená pro žáky 9. tříd (1. a 2. vyučovací hodinu)
 
Dne 2. 11. 2021 proběhne beseda s pracovníkem Úřadu práce v Blansku určená pro žáky 8. tříd (odpolední vyučování)
 
Dne 5.11. se uskuteční Den blanenských odborných škol od 9.00-17.00
 
 
Důležité
Dne 8.12. 2021 se uskuteční ve školní jídelně v 16.00 informační schůzka k přijímacímu řízení 2022. Je určena pro zákonné zástupce žáků 9.tříd a případné zájemce o studium na reálném víceletém gymnáziu.

POZOR! PŘIHLÁŠKY MUSÍ BÝT NA SŠ (POSLAT K RUKÁM ŘEDITELE SŠ) 1. BŘEZNA 2022!


AKTUÁLNÍ INFORMACE KE KONÁNÍ JEDNOTNÝCH TESTŮ V RÁMCI JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2021:
Typ studia                                    1. termín                                   2. termín
pro 9. ročník                                 
víceletá gymnázia                       
náhradní termíny                                                      

Formuláře aktuálních přihlášek ZDE

Informace k zápisovým lístkům ZDE

POZOR! Informace k jednotným přijímacím zkouškám ZDE

POZOR! Informace k přijímacímu řízení – žák se SVP ZDE

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA SŠ – PŘEHLED ZDE

Odkaz na web MŠMT ZDE.

Stále hledáte obor? pomůže vám iPortal.cz od ČŠI –  ZDE

Web pro rodiče i kariérové poradce – ZDE

Dvě přihlášky na střední školy získáte na schůzce ve škole.