ŠKOLNÍ ROK, PRÁZDNINY
7. 9. 2020 zahájení školního roku
28. 1. 2021 ukončení 1. pololetí
30. 6. 2021 ukončení 2. pololetí
29. a 30. 10. 2020 podzimní prázdniny
23.12. 2020 – 3. 1. 2021 vánoční prázdniny
zápis do 1. ročníku
29. 1. 2021 pololetní prázdniny
22. 2. – 28. 2. 2021 jarní prázdniny
1. 4. 2021 velikonoční prázdniny
1. 7. – 31. 8. 2021 hlavní prázdniny
TŘÍDNÍ SCHŮZKY A KONZULTACE
21. 4. 2021 konzultace pro zákonné zástupce žáků (zkrácená výuka)
 ŘEDITELSKÉ VOLNO
1. -4. 9. 2020 realizace projektu IROP
SVÁTKY
28. 9. 2020 DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
28. 10. 2020 DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
17. 11. 2020 DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII
24. 12. 2020 ŠTĚDRÝ DEN
25. 12. 2020 1. SVÁTEK VÁNOČNÍ
26. 12. 2020 2. SVÁTEK VÁNOČNÍ
1. 1. 2021 NOVÝ ROK, DEN OBNOVY SAMOSTATNÉHO ČESKÉHO STÁTU
2. 4. 2021 VELKÝ PÁTEK
5. 4. 2021 PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
1. 5. 2021 SVÁTEK PRÁCE
8. 5. 2021 DEN VÍTĚZSTVÍ
5. 7. 2021 DEN SLOVANSKÝCH VĚROZVĚSTŮ CYRILA A METODĚJE
6. 7. 2021 DEN UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA