ŠKOLNÍ ROK, PRÁZDNINY
1. 9. 2021 zahájení školního roku
31. 1. 2022 ukončení 1. pololetí
30. 6. 2022 ukončení 2. pololetí
27. a 29. 10. 2021 podzimní prázdniny
23.12. 2021 – 2. 1. 2022 vánoční prázdniny
12. 4. 2022 zápis do 1. ročníku
4. 2. 2022 pololetní prázdniny
7. 3. – 13. 3. 2022 jarní prázdniny
14. 4. 2022 velikonoční prázdniny
1. 7. – 31. 8. 2022 hlavní prázdniny
TŘÍDNÍ SCHŮZKY A KONZULTACE
6. 10. 2021 informační třídní schůzky – 16:00 1. stupeň, 17:00 2. stupeň
18. 11. 2021 konzultace pro zákonné zástupce žáků
13. 4. 2022 konzultace pro zákonné zástupce žáků
 ŘEDITELSKÉ VOLNO
18. 11. 2021, 13. 4. 2022 konzultace, pro všechny žáky
30. 6. 2022 pro žáky 9. ročníku
SVÁTKY
28. 9. 2021 DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
28. 10. 2021 DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
17. 11. 2021 DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII
24. 12. 2021 ŠTĚDRÝ DEN
25. 12. 2021 1. SVÁTEK VÁNOČNÍ
26. 12. 2021 2. SVÁTEK VÁNOČNÍ
1. 1. 2022 NOVÝ ROK, DEN OBNOVY SAMOSTATNÉHO ČESKÉHO STÁTU
15 4. 2022 VELKÝ PÁTEK
18. 4. 2022 PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
1. 5. 2022 SVÁTEK PRÁCE
8. 5. 2022 DEN VÍTĚZSTVÍ
5. 7. 2022 DEN SLOVANSKÝCH VĚROZVĚSTŮ CYRILA A METODĚJE
6. 7. 2022 DEN UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA