Organizace školního roku 2019/2020

Posted on by
ŠKOLNÍ ROK, PRÁZDNINY
2. 9. 2019 zahájení školního roku
31. 1. 2020 ukončení 1. pololetí
24. 6. 2020 ukončení 2. pololetí
29. a 30. 10. 2019 podzimní prázdniny
23.12. 2019 – 3. 1. 2020 vánoční prázdniny
8. 4. 2020 zápis do 1. ročníku
31. 1. 2020 pololetní prázdniny
17. 2. – 23. 2. 2020 jarní prázdniny
9. 4. 2020 velikonoční prázdniny
1. 7. – 31. 8. 2020 hlavní prázdniny
TŘÍDNÍ SCHŮZKY A KONZULTACE
 11. 9. 2019 informativní třídní schůzky (od 16:00)
 14. 11. 2019 konzultace pro zákonné zástupce žáků (zkrácená výuka)
 22. 4. 2020 konzultace pro zákonné zástupce žáků (zkrácená výuka)
 ŘEDITELSKÉ VOLNO
27. 5. 2020 ODM
24. 6. 2020 jen žáci 9. ročníku
25 . – 30. 6. 2020 realizace projektu IROP
SVÁTKY
28. 9. 2019 DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
28. 10. 2019 DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
17. 11. 2019 DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII
24. 12. 2019 ŠTĚDRÝ DEN
25. 12. 2019 1. SVÁTEK VÁNOČNÍ
26. 12. 2019 2. SVÁTEK VÁNOČNÍ
1. 1. 2020 NOVÝ ROK, DEN OBNOVY SAMOSTATNÉHO ČESKÉHO STÁTU
10. 4. 2020 VELKÝ PÁTEK
13. 4. 2020 PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
1. 5. 2020 SVÁTEK PRÁCE
8. 5. 2020 DEN VÍTĚZSTVÍ
5. 7. 2020 DEN SLOVANSKÝCH VĚROZVĚSTŮ CYRILA A METODĚJE
6. 7. 2020 DEN UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA