Konzultační hodiny pro rodiče

TŘÍDNÍ SCHŮZKY A KONZULTACE
 3. 10. 2023 informativní třídní schůzky (od 16:00 1. stupeň, od 17:00 2. stupeň)
 14. 11. 2022 konzultace pro zákonné zástupce žáků
 10. 4. 2024 konzultace pro zákonné zástupce žáků

Rozpis konzultačních hodin –Konzultační hodiny ped. pracovníků

Konzultace jsou po předchozí telefonické domluvě.