Volitelné předměty ve školním roce 2020/2021

8. ročník – jednohodinový volitelný předmět:
– Seminář a praktikum z přírodopisu
– Seminář a praktikum ze zeměpisu
– Sportovní výchova
– Užité výtvarné činnosti
9. ročník – jednohodinový volitelný předmět:
– Sportovní výchova
– Aplikovaná informatika
– Cvičení z matematiky
– Cvičení z českého jazyka