Volitelné předměty ve školním roce 2023/2024

7. ročník

Výtvarné techniky

Seminář a praktikum z přírodopisu

Sportovní výchova

8. ročník

Sportovní výchova

Domácnost a pěstitelství

Polytechnická výchova

Seminář a praktikum z přírodopisu

Žurnalistika

9. ročník

Sportovní výchova

Informační technologie

Cvičení z ČJ

Cvičení z M

Matematika +

Polytechnická výchova