Volitelné předměty ve školním roce 2021/2022

7. ročník

Konverzace z AJ

Seminář a praktikum z přírodopisu

Základy administrativy

Sportovní výchova

8. ročník

Konverzace z AJ

Sportovní výchova

Praktická fyzika a chemie

Domácnost a pěstitelství

Výtvarné techniky

Polytechnická výchova

Seminář a praktikum z přírodopisu

Žurnalistika

9. ročník

Konverzace z AJ

Sportovní výchova

Výtvarné techniky

Praktická fyzika a chemie

Informační technologie

Cvičení z ČJ

Cvičení z M

Polytechnická výchova