Přehled volnočasových aktivit

Kroužky školní družiny a školního klubu najdete na stránkách školní družiny ZDE


Kroužky SRPŠ najdete na stránce SRPŠ ZDE


Vše o lezecké stěně ZDE


Věda nás baví

Kroužek pro žáky 2. – 5. třídy v pátek 14:00 – 15:00. Viz www.vedanasbavi.cz