Dne 14. listopadu se koná konzultační den pro žáky a jejich zákonné zástupce, tzv. tripartity. Z tohoto důvodu je pro žáky zkrácena výuka a upraveny nástupy na oběd: 1. ročník v 11:35, 2. ročník v 12:10, 3. ročník v 11:45. 4. ročník v 12:00, 5. ročník v 12:20, 6. ročník v 12:30, 7. ročník v 10:40, 8. ročník v 10:30 a 9. ročník v 10:15.

Následně se podle rozpisu sejdou žáci se svými zákonnými zástupci a učiteli, aby společně zhodnotili 1. čtvrtletí letošního školního roku. Přejeme všem, aby byly slova chvály! A pokud se něco nepovedlo, je na nápravu času dost.

Další články