Jde o vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum (Paměť národa) pro žáky osmých a devátých tříd základních škol, kteří mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit jeho vzpomínky, digitalizovat jeho fotografie a nakonec vytvořit televizní reportáž. Do toho projektu se zapojili žáci z 8.A – Michaela Nahodilová, Tadeáš Novotný, Dominik Dobeš, Štěpán Hanousek a Štěpán Prosser pod pedagogickým vedením paní učitelky Jitky Budigové. 

Žáci na projektu pracovali ve svém volném čase od začátku března, kdy se napřed museli naučit pracovat s diktafonem a kamerou. Pak je čekalo seznámení s pamětníkem – panem Bohuslavem Ille, kterého se vyptávali na jeho dětství, mládí nebo jak prožíval Sametovou revoluci. Velká část rozhovoru se točila kolem jeho dřívějšího zaměstnání v dole sv. Anny v Březině. žáky pak čekala velká technická výzva, kdy museli video sestříhat a sladit s nahrávkou z diktafonu. Perličkou nakonec byla závěrečná prezentace v Brně před spoustou cizích lidí a konkurenčními školami, kde jim mimo jiné držela palce paní starostka Gerbrichová, paní ředitelka Petrželková a rodiče žáků. I když náš opatovický tým nevyhrál, tak na sebe mohou být všichni hrdí, protože se naučili spoustu nových věcí, které se jim budou brzy hodit. Velkou pochvalu si zaslouží za týmovou spolupráci.

Práci našeho týmu můžete zhlédnout zde:

 

Další články